Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt tilfelle av skrantesjuke hos elg

Veterinærinstituttet har påvist skrantesjuke hos en elg i Tynset kommune.

Observasjoner av skrantesjuke hos nordisk elg, tyder på at sykdommen opptrer sporadisk, i motsetning til villrein. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen/NTB
Observasjoner av skrantesjuke hos nordisk elg, tyder på at sykdommen opptrer sporadisk, i motsetning til villrein. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen/NTB

Elgkua hadde påvisbare prioner kun i hjernevev, og ikke i lymfeknuten. Påvisningen hos elgen fra Tynset er forenelig med tidligere funn av skrantesjuke (CWD) hos denne arten i Norden, skriver Veterinærinstituttet.

Observasjoner av skrantesjuke hos nordisk elg, tyder på at sykdommen opptrer sporadisk. Dette er i motsetning til villrein, hvor den har vært smittsom mellom levende dyr.

Viktig å teste fallvilt

– Elgkua blir ansett som «faltvilt». Det vil si dyr som avlives etter observasjon av sykdomstegn, trafikkskade eller er påtruffet døde. Fallvilt har statistisk større sannsynlighet for å være syke og smitteførende enn annet vilt. Av den grunn er disse dyra viktig å teste, spesielt for CWD, sier CWD-koordinator og seniorforsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Prøver av hjernevev og lymfeknute

Annonse

Veterinærinstituttet analyserer prøver av hjernevev og lymfeknute for å få viktig kunnskap om sykdommens utbredelse, og for å kunne fjerne positive kadavre fra naturen, da de representerer en potensiell smittekilde.

Jørn Våge understreker viktigheten av den grundige jobben som gjøres i felt ved sikring av fallviltskrotter inntil det foreligger et svar på innsendte prøver.

Når CWD påvises, skal alle rester fra et slikt dyr transporteres til Veterinærinstituttet for ytterligere prøvetaking og destruksjon.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet har påvist ekinokokker på en elg