Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt EU-regelverk for legemidler til dyr

Fra 28. januar skal alle EU-land forholde seg til et nytt regelverk om legemiddelbruk til dyr. EØS-land som Norge skal også følge lovverket. Formålet er blant annet å etablere et oppdatert juridisk rammeverk for legemidler til dyr, øke tilgjengeligheten av legemidler og å stimulere til økt konkurranse og innovasjon.

Veterinærforeningen er i utgangspunktet positiv til et felles lovverk, men samtidig urolig for flere sider ved det nye reglementet, skriver Nationen.

– Vår bekymring er at det er svært komplekst, og hvis du har autorisasjon som veterinær er en av pliktene dine å holde deg orientert om lovverket, sier Ellef Blakstad, veterinær og fagsjef i Veterinærforeningen til avisa.

Annonse

Det nye regelverket er en forordning. Det vil si at det må følges i sin helhet og at ordlyden må oversettes direkte til norsk. Implementeringen av regelverket er forsinket i Norge, men lovverket skal vedtas i Stortinget i løpet av våren.

Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av legemidler. Ifølge Tonje Høy, fagdirektør innenfor veterinærmedisin i Legemiddelverket, vil de allerede fra 28. januar forholde seg til forordningen som om den allerede var vedtatt. Det er fordi det ikke skal bli problemer med å få godkjent nye, eller endre eksisterende, legemidler.

Neste artikkel

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging