Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt bærekraftfond for bønder og landbruksnæringa

For første gang åpnes det for å søke om støtte fra det nye bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige. 10 millioner kroner skal deles ut årlig.

Sigrig Hjørnegård (t.v) er generalsekretær i Norges Bondelag. Her fotografert med Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag. (Foto: Astrid Simengård)
Sigrig Hjørnegård (t.v) er generalsekretær i Norges Bondelag. Her fotografert med Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag. (Foto: Astrid Simengård)

Pressemelding: – Gjennom fondet kan vi være med på å gi et bidrag som er til nytte for landbruket, samfunnet og den enkelte bonde. Bærekraft dreier seg om å ta vare på nåtiden slik at vi er rustet for fremtiden. Det er en tankegang som sitter dypt hos bønder, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

I november 2019 inngikk Norges Bondelag og Gjensidige ny forsikringsavtale for de fem neste årene. Gjennom avtalen ble det også opprettet et eget bærekraftfond. Fondet på 10 millioner kroner årlig skal brukes til skadeforebyggendetiltak som bidrar til at næringen innfrir sine klimaforpliktelser og samtidig reduserer sannsynligheten for skader.

– Vi ønsker gjennom denne unike satsingen å bidra til at tiltak settes i gang. Vi er stolte av det gode samarbeidet med Norges Bondelag, og har tro på at vi med bærekraftfondet kan gjøre en forskjell. Målet vårt er å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Midler og søknader

Annonse

Det åpnes for å søke om både individuelle og kollektive midler. Tiltak som kan få støtte vil være innenfor skadeforebygging, som å redusere skadeomfang ved brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke og maskinskade. Tiltak innen klimatilpasning og bedring av dyrevelferd kan også få støtte. Det kan også gis støtte til tiltak som kommer grupper av bønder til gode eller som vil være til fordel for landbruket som helhet.

Man må være bonde, medlem av Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring for å få midler rettet mot gårdsdrifta (individuelle tiltak).

– Det lønner seg å være medlem av Norges Bondelag. Som medlem har du fordeler som kommer gården, drifta og menneskene til gode, sier Sigrid Hjørnegård.

Har du en idè om noe som kan komme en gruppe av bønder tilgode eller som vil være til fordel for landbruket som helhet, kan du søke om kollektive midler til å gjennomføre ditt prosjekt/idè.

Informasjon og søknadsskjemaer finnes på www.bondelaget.no eller www.gjensidige.no Søknadsfrist for kollektive tiltak i 2020 er 1.oktober, mens individuelle søknader behandles forløpende.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Neste artikkel

Fortellinger om trang økonomi og vanvittige arbeidsmengder er vanskelige å stå fram med