Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye regler for boligomsetning gjelder også for landbrukseiendommer

Bakgrunnen er at Finanstilsynet har definert dette som et forbrukerkjøp, skriver landbruksforeningen i Norsk takst.

Nye regler: Også boliger som omsettes som del av en landbrukseiendom vil fra nå av i hovedsak være omfattet av de nye reglene om bolighandel, poengterer Asbjørn Frafjord, leder i landbruksforeningen i Norsk takst. (Foto: Privat)
Nye regler: Også boliger som omsettes som del av en landbrukseiendom vil fra nå av i hovedsak være omfattet av de nye reglene om bolighandel, poengterer Asbjørn Frafjord, leder i landbruksforeningen i Norsk takst. (Foto: Privat)

Våren 2019 vedtok Stortinget en rekke endringer i Avhendingsloven, og dermed reglene for boligomsetning i Norge.

– Den viktigste endringen blir at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Det gir et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn, sier Asbjørn Frafjord, leder i landbruksforeningen.

Skal angi utbedringskostnad

Offentlige regler erstatter bransjenormer når det gjelder hva som skal med i tilstandsrapporten, og kjøper regnes for å kjenne til innholdet i en slik rapport. Alle rapporter vil ikke se like ut, men omfatte vurderinger av de samme bygningsdeler og benytte samme kriterier i klassifisering av tilstand, avvik og skader.

– Alle alvorlige avvik og skader skal dessuten ha et anslag for utbedringskostnad i rapporten. Dette er viktig informasjon som nå skal fremheves, sier Frafjord.

Den bygningssakkyndige skal vurdere tilstand på viktige rom og bygningsdeler som bad, vaskerom, kjøkken, røropplegg, ventilasjon, dører, vinduer, tak, yttervegger, kjeller, grunnmur og drenering samt gi en forenklet vurdering av det elektriske anlegget.

Også boliger som omsettes som del av en landbrukseiendom vil fra nå av i hovedsak være omfattet av de nye reglene om bolighandel.

– Selv om hovedtyngden av overdragelser her skjer innen familien, er utgangspunktet at boliginformasjonen skal oppfylle de kriterier som følger av den nye Avhendingsloven med tilhørende forskrift, sier Frafjord.

Dette gjelder imidlertid ikke når salget skjer gjennom en tvangsauksjon, eller ved en odelsløsning via rettsvesenet.

Annonse

Mer omfattende

Der man tidligere ville brukt en enkel verdirapport uten tilstandsvurdering, vil beskrivelsene nå bli mer omfattende.

– De nye reglene innebærer at det skal fastsettes tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 gis bygningsdeler som er tilnærmet nye og feilfrie, mens 1 gis til bygningsdeler som ikke er nye men er uten feil og skader. Tilstandsgrad 2 og 3 benyttes ved feil, sier takstlederen.

Kjøper kan ikke i fremtiden klage på det som er tydelig opplyst i tilstandsrapporten og andre salgsdokumenter. På den måten reduseres selgers risiko om man sørger for å innhente en tilstandsrapport av en bygningssakskyndig.

– Med de nye reglene skal mer informasjon på bordet før et salg. Det vil gi tryggere eiendomshandel og færre konflikter, sier Frafjord.

Forhøyet risiko ved tilstandsrapport

Ved et generasjonsskifte i landbruket har det ikke vært vanlig med tilstandsrapport (er) på boligen (e), men en verditakst. Nå gir ikke en verditakst tilstrekkelig informasjon for å minske selgers ansvar.

Allikevel skal det påpekes at man fortsatt kan gjennomføre frivillig salg med en verditakst, men nå vil selger ta en forhøyet risiko om han ikke bruker en tilstandsrapport.

Norsk takst har de siste månedene gjennomført et omfattende kursopplegg for å sørge for at tilstrekkelig mange bygningssakkyndige kan lage tilstandsrapporter etter de nye reglene.

– Dette er nå gjennomført, og vi er klare til å levere i henhold til dette i hele landet, sier Asbjørn Frafjord.

Neste artikkel

Ønsker å endre regelverket der AS søker konsesjon