Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest trua arter i befolka områder viser nye kart

Nye kart på Miljøstatus viser hvor i Norge det er flest trua arter.

Hagtornsommerfuglen er sterkt truet og finnes i spredte populasjoner rundt Oslofjorden og noen forekomster i indre Sogn. (Foto: Reidar Hindrum, Miljødirektoratet)
Hagtornsommerfuglen er sterkt truet og finnes i spredte populasjoner rundt Oslofjorden og noen forekomster i indre Sogn. (Foto: Reidar Hindrum, Miljødirektoratet)

Denne kunnskapen gjør det enklere å ta nødvendige hensyn i arealplanleggingen og prioritere områder som bør kartlegges nærmere, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Nye kart på Miljøstatus.no viser at vi finner flest trua arter i de mest befolkede områdene hvor det også er stort utbyggingspress. Å ta hensyn til truede artene i disse områdene er svært viktig for å stanse tapet av naturmangfold, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Norge: 90 prosent av de trua artene

Ifølge det internasjonale naturpanelet (IPBES) er endret arealbruk, med utvidelse av byområder, infrastruktur og jordbruk, den viktigste årsaken til tap av naturmangfold på land.

I Norge ser vi at hele 90 prosent av de trua artene antas å være negativt påvirket av arealendringer.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har tidligere beregnet hvor i landet vi finner såkalte hotspots for trua planter. Nå er beregningene utvidet til å gjelde alle trua planter, insekter, edderkoppdyr, lav, moser og sopp.

Annonse

Med hotspots menes geografiske områder som huser et særlig stort artsmangfold. Ved å målrette tiltak mot slike områder kan mange arter ivaretas på samme areal.

Kjente artsforekomster

For å finne områdene har forskerne brukt kunnskap om kjente artsforekomster, vegetasjonsgrad, landskap, geologi og klima. Dette er kunnskap som sier noe om hvor i landet det er sannsynlig at trua arter finnes.

Forskerne har satt disse dataene i system og laget kart på 1 x 1 km2 som viser hvor vi finner hotspots for slike arter.

Nyttig for å prioritere arealbruk

Kartene kan brukes av alle som jobber med plansaker og naturforvaltning for få en pekepinn om hvilke områder som har mye sårbar natur.

– Dette er et viktig supplement til den kunnskapen vi får gjennom kartlegging og overvåking og annen kunnskapsinnhenting i felt. Kartene kan være nyttige når samfunnet prioriter arealbruk på et overordnet nivå og de vil også gi et godt grunnlag for hvilke områder det er nyttig å kartlegge videre, sier Hambro.

Neste artikkel

Forventer skroting av klimakur