Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye funksjoner i Arealbarometer

Nibios Arealbarometer er utvidet, slik at man nå kan få visualisert verdiskapingen i jordbruket for fylker eller kommuner. Målet er å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for publikum.

Arealbarometeret gir oversikt over produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Ved hjelp av enkel grafikk illustrerer statistikktjenesten også hvordan jordbruksarealene i ulike kommuner og fylker benyttes.

– Statistikktjenesten er nylig utvidet med nøkkeltall om verdiskaping i jordbruket. En innholdsfortegnelse med direktenavigering gjør også tjenesten mer brukervennlig, forteller prosjektleder Ingrid M. Tenge.

Annonse

Neste artikkel

Nibio har testet varmtvann vs. glyfosat mot kjempebjørnekjeks