Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny studie: Over 21 prosent av reptilartene er utrydningstruet

Minst én av fem reptilarter er utrydningstruet, deriblant over halvparten av verdens skilpadde- og krokodillearter, ifølge en kartlegging.

Det er første gang at det gjøres en slik stor kartlegging over verdens reptilarter.

Verden er inne i en periode med katastrofal nedgang i antall arter. Det biologiske mangfoldet er på vei nedover i full fart, samtidig som klimaendringene truer natur og livsbetingelsene til mange av verdens arter.

Trusselen mot andre arter er blitt grundig dokumentert. Over 40 prosent av verdens amfibier, 25 prosent av pattedyrene og 13 prosent av fuglene risikerer å bli utryddet.

I kartleggingen – som er publisert i tidsskriftet Nature – har forskere gått gjennom situasjonen for 10 196 reptilarter ved hjelp av kriterier fra Verdens naturvernunions røde liste over truede arter.

De kom fra til at minst 1. 829 arter, 21 prosent, enten er sårbare, truet eller kritisk truet.

– Antallet som vi er truet, er helt overveldende, sier en av forskerne bak studien, Neil Cox.

– Nå som vi vet hvilke trusler som hver enkelt reptilart står overfor, kan verdenssamfunnet ta neste skritt for å slutte opp om globale bevaringsplaner og investere i den ofte altfor undervurderte og alvorlige biomangfoldskrisen, sier han.

Krokodiller og skilpadder er blant dyrene som er aller mest truet. 58 prosent av krokodilleartene og 50 prosent av skilpaddeartene risikerer å bli utryddet. Ifølge Cox skyldes det først og fremst «rovdrift og forfølgelse».

En annen art som er truet er kongekobraen, som er kjent som verdens største giftige slange. Den kan bli opptil 5 meter lang, og lever av andre slanger i et stort område som strekker seg fra India til Sørøst-Asia. Kobraslangen er registrert som sårbar, noe som innebærer at den er svært nær ved å bli utryddet. (NTB)

Neste artikkel

Dyrevelferd