Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny storsatsing på norsk matkorn og planteproteiner

Store aktører fra dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner samles i et eget partnerskap hvor norsk matkorn og planteprotein står i sentrum.

Kornet er vår viktigste matplante. Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. Foto: Eva Pauline Hedegart, NLR Nord-Trøndelag
Kornet er vår viktigste matplante. Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. Foto: Eva Pauline Hedegart, NLR Nord-Trøndelag

Målet er å bruke forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat.

– Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. Det er ambisiøst, men vi har tro på at det skal være mulig, sier Egil Olsvik, styreleder for partnerskapet.

– Med denne visjonen setter vi også en god bærekraftstrategi: Mer norske råvarer, et styrket biologisk mangfold og sikring av bærekraft i hele verdikjeden, legger han til.

Store mataktører

Nå lanseres «Partnerskap for matkorn og planteproteiner».

Det forpliktende samarbeidet favner kjente mataktører som blant andre Felleskjøpet Agri, Rema 1000, Coop, NorgesGruppen, Orkla, Läntmannen Ceralia, Norgesmøllene. Også de fire store forskningsinstitusjonene NMBU, Nofima, Nibio og Graminor deltar sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, BKLF og NHO-systemet i partnerskapet.

Styreleder Egil Olsvik i front med medlemmene som møtte fysisk til første møte 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Egil Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. (Foto: FK Agri)
Styreleder Egil Olsvik i front med medlemmene som møtte fysisk til første møte 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Egil Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. (Foto: FK Agri)

Styringsgruppa ledes av Egil Olsvik, som også er styreleder ved fakultetet BIOVIT, NMBU og tidligere konserndirektør i Nortura.

– Gjennom et så bredt partnerskap ligger det enorme muligheter for å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen i hele verdikjeden for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og planteprotein, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i FK Agri.

Vil øke norskandelen i matmel

I dag foregår norsk kornproduksjon i flere regioner, men hovedtyngden ligger på Østlandet, som står for om lag 80 prosent av volumet som produseres. Det er først og fremst mathvete som benyttes til matkorn.

Annonse

Partnerskapet mener det er grunnlag for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og har allerede identifisert noen sentrale satsingsområder:

*Øke norskandelen i matmel til 90 prosent

*Norsk havre i norske gryn

*Ta havredrikken hjem

*Gjøre tacolefsa norsk

– Norske forbrukere ønsker norske råvarer på kjente og nye produkter. Økt bruk av norske kornråvarer og planteproteiner en del av vår strategi for bærekraft og konkurransekraft, sier Rune Johnsen i Norgesmøllene.

– Mer bevisste forbrukere stiller større krav til oss i vår produktutvikling. Økt krav om norske kornråvarer og bærekraft må vi som bransje levere på, sier Dorthe Gill Brudvik i Coop.

Det er ytterligere et mål med at partnerskapet at produksjonen av proteinrike vekster til mat skal økes.

– Stort potensiale

Etterspørselen etter proteinvekster i det daglige kostholdet er økende, og henger sammen med et økt fokus på plantebasert kost, en trend som i dagligvare blir omtalt som et gradvis skifte i forbruket.

Dette markedet dekkes i dag hovedsakelig gjennom import. Klimaendringer og utviklingen i planteforedling er forhold som styrker muligheten for å øke norsk produksjon av proteinvekster.

– Et varmere klima gir nye dyrkningsmuligheter. Teknologi- og kunnskapsutviklingen både innen planteforedling, agronomi og prosessteknologi i industrien har de siste ti årene endret seg betydelig og gir nye muligheter. Det ligger stort potensiale i å utnytte den utviklingen til vår fordel. Målet er å øke produksjon og forbruk av norsk matkorn og proteinvekster, sier Egil Olsvik.

Neste artikkel

Hans Jørgen Olsen Røren skal lede Vestfold-bøndene