Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny og bedre MRSA-erstatning

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener erstatningsordningene for svinebønder som rammes av LA-MRSA har ført til urimelige utslag. Statsråden ber derfor nå Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å endre retningslinjene for sanerings- og erstatningsordningene.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Stortinget. *** Local Caption *** Bondebladet januar 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Stortinget. *** Local Caption *** Bondebladet januar 2020

Får en svinebonde MRSA i besetningen sin, venter en kostbar sanering. Det er ikke grisene som er syke, så dette er en innsats for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier. I verste fall kan dette føre til konkurs, men nå ser det endelig ut til at staten vil ta regninga for dette arbeidet for folkehelsa.

I en pressemelding skriver landbruksdepartementet: Norges Bondelag og Norsvin har henvendt seg til departementet fordi enkelte bønder har fått svært store utgifter til sanering etter at de har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) i svinebesetningene.

I pressemeldingen går det fram at retningslinjene som ble utarbeidet i 2017 gir en "uforholdsmessig stor reduksjon i erstatning på grunn av nedskrivingssatsene for fjøs og innredning. "

– Jeg har bedt Landbruksdirektoratet om å endre retningslinjene slik at det i større grad tas hensyn til bruksverdien på for eksempel innredning og utstyr. Jeg har også bedt om at Landbruksdirektoratet på nytt ser på saker som er behandlet etter at rundskriv 2017–30 ble fastsatt i 2017. Jeg har i tillegg bedt Mattilsynet se nærmere på hvor omfattende saneringsplanene for LA-MRSA må være, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Annonse

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes sier det var på tide de fikk gjennomslag i saken.

– Ja, det skulle bare mangle at man ikke straffer de bøndene som gjør en innsats for folkehelsa. Vi er glad for at statsråd Bollestad har konkludert med at det skal gjøre endringer i retningslinjene for tiltak mot MRSA, sier Bartnes.

– Det gis tydelige signal om at kompensasjon skal balanseres bedre, så vi unngår at bønder blir sittende igjen med en stor regning som i ytterste konsekvens kan føre til konkurs.

Selv om signalene fra departementet er tydelige, sier han at Bondelaget vil følge med i saken videre.

– Nå er det viktig at viktig oppfølging av saken sørger for at det er samfunnet som tar regninga for å sikre folkehelsa mot antibiotikaresistente bakterier, sier han videre.

Neste artikkel

Over halvparten brøt regelverket