Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny EU-rapport: Glyfosat ikke kreftfremkallende

En ny EU-rapport slår at det omstridte ugressmiddelet glyfosat ikke er kreftfremkallende. Glyfosat finnes i blant annet ugressmiddelet Roundup, som produseres av det amerikanske selskapet Monsanto.

I Norge er preparater med glyfosat blant de mest brukte plantevernmidlene. Det største bruksområdet er bekjempelse av kveke i korndyrking.

Den 15. juni i år ble en ny rapport om ugressmiddelet glyfosat oversendt myndighetene i EU. I et sammendrag av den 11.000 sider lange rapporten, slås det fast at glyfosat ikke er kreftfremkallende. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs regelverk for plantevernmidler.

Annonse

I 2015 konkluderte det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) med at glyfosat trolig er kreftfremkallende. Det satte i gang en debatt om middelet skulle totalforbys eller ikke. Etter lange diskusjoner ble glyfosat godkjent til bruk i EU, og i Norge, i 2017. Det ble bestemt at godkjennelsen skulle vare fram til 2022.

Prosessen med å vurdere om ugressmiddelet skal godkjennes på nytt er i gang, og den nye rapporten skal være med å legge grunnlaget for vurderingen. (NTB)

Neste artikkel

Nibio har testet varmtvann vs. glyfosat mot kjempebjørnekjeks