Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny elg med skrantesjuke i Sverige

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvist sitt andre tilfelle av skrantesjuke (CWD) hos en gammel elgku i Norrbotten.

CWD hos elg i Norden har vist atypiske funn sammenliknet med villreinen fra Nordfjella og hjortedyr i Nord-Amerika. Samtlige elg har vært gamle kyr, og fordelingen av smittestoff i dyrekroppen er ulik fra villreinen. Elgen på bildet er ikke smittet av CWD. (Foto: Barbara Zimmermann)
CWD hos elg i Norden har vist atypiske funn sammenliknet med villreinen fra Nordfjella og hjortedyr i Nord-Amerika. Samtlige elg har vært gamle kyr, og fordelingen av smittestoff i dyrekroppen er ulik fra villreinen. Elgen på bildet er ikke smittet av CWD. (Foto: Barbara Zimmermann)

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvist sitt andre tilfelle av skrantesjuke (CWD) hos nok en gammel elgku i Sverige. Det siste svenske tilfellet ble avdekket bare syv mil unna det første, i Norrbotten.

Tidligere i år meldte Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Sverige (SVA) at også de hadde avdekket CWD, kalt avmagringssjuka på svensk, hos en gammel elgku fra Norrbotten. Nå er det påvist et andre tilfelle.

Annonse

I likhet med de to første elgene i Selbu i Norge som fikk påvist CWD kort tid etter hverandre, er dette også situasjonen i Norrbotten. To dyr med kort geografisk avstand til hverandre og innen et kort tidsrom.

Skrantesjuke hos elg i Norden har vist atypiske funn sammenliknet med villreinen fra Nordfjella og hjortedyr i Nord-Amerika.

Alle de sju elgene har vært gamle kyr, og fordelingen av smittestoff i dyrekroppen er ulik fra villreinen. Som Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for CWD bidrar Veterinærinstituttet i Oslo med utreding av tilfellene som er avdekket i Sverige.

Neste artikkel

Fastlands-Norge fremdeles uten revens dvergbendelmark