Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny bestemmelse i arveloven om landbrukseiendom i dødsbo

Fra 1. januar 2022 har dødsbo en frist på tre år til å sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier. LMD har gitt ut veileder for kommunen og statsforvalteren. Veilederen kan lette gjennomføringen av regelen og sikre en enhetlig praksis på området.

– Driften av eiendommen, og omliggende eiendommer kan påvirkes negativt når det ikke er en aktiv eier. Det er derfor viktig å stimulere til at produktive landbrukseiendommer ikke blir værende i dødsbo over lang tid. Jeg er derfor glad for at regelen nå trer i kraft og at vi har fått på plass en veileder, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Treårsfristen løper fra dødsfallet, og gjelder der det i dødsboet inngår en landbrukseiendom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Hvis arvelateren døde før 1. januar 2022, regnes treårsfristen fra 1. januar 2022, skriver LMD.

Annonse

Neste artikkel

Nok en rettsstrid om hva Stortinget egentlig har ment