Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura vil avvikle på Evanger

Konsernsjefen i Nortura innstiller på å avvikle Nortura Evanger. Konsernstyret vil behandle saken senere denne måneden.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. Produksjonen skal flyttes til andre produksjonssteder. Arkivfoto
Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. Produksjonen skal flyttes til andre produksjonssteder. Arkivfoto

Nortura Evanger har vært, og er fortsatt utsatt for flom og naturskader, med påfølgende kostnader og driftsavbrudd, skriver Nortura.

Situasjon oppleves som svært krevende på grunn av de økende utfordringer med flom, senest høstens to flommer med påfølgende driftsstopp. NVE har også stoppet videre arbeid med flomforebygging rundt anlegget.

Ingen andre muligheter

Nortura har vurdert flere alternativer til flom/skadeforebygging, men ikke kommet til noen løsning som på en god måte ivaretar Nortura og de ansattes interesser.

– Det er vemodig å avslutte driften ved Nortura Evanger. Men etter nøye vurdering ser vi ikke at vi har andre valgmuligheter slik situasjonen er, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. 5 slutter i løpet av året. Nortura vil følge sine ordinære rutiner for omstilling, dersom konsernstyret vedtar avvikling av Nortura Evanger.

– Dette er trist. Ikkje minst fordi vi har stått på og jobba oss gjennom flaumane, seier Jon Øystein Gustavsen til NRK.

Annonse

Produksjonen ved bedriften skal flyttes til andre produksjonssteder.

Vil redusere i Malvik

Konsernledelsen i Nortura har også besluttet å redusere aktiviteten i ekspedisjonen ved Nortura Malvik. Avgjørelsen fører til at 20 årsverk settes i omstilling ved Nortura Malvik.

Ekspedisjonen for dagligvarekunder (Rema) flyttes til Nortura Sarpsborg og for Proff-kunder flyttes ekspedisjonen til Nortura Tønsberg.

Det opprettholdes samtidig en mindre satellitt-ekspedisjon for Proff-kunder på Nortura Malvik.

Nortura har hatt en overkapasitet på ekspedisjonen ved Nortura Malvik, og i forbindelse med innføringen av nytt SAP-system ble ekspedisjonen av varer midlertidig flyttet til Tønsberg og Sarpsborg. De praktiske erfaringer og analyser gjort gjennom denne perioden fra oktober, viser at det er mer effektivt å ekspedere varer fra henholdsvis Tønsberg og Sarpsborg, uavhengig av utfordringene i SAP-prosjektet, skriver Nortura.

– Vi ser hele tiden på vår industristruktur for å sikre at den er effektiv og lønnsom. Når markedet vi opererer i forandrer seg raskt, må vi henge med. Våre beregninger viser at det både er lønnsomt og mest effektivt å samle ekspedisjonene på færre fabrikker, sier konserndirektør for Produksjon i Nortura, Lisbeth Svendsen.

Neste artikkel

Den perfekte kyllingrase?