Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura og Orkla skylder på hverandre

Orkla skal over til egg fra frittgående høner innen 2020. Nortura og Orkla peker på hverandre som initiativtaker.

Orkla skal før 2020 gå fra egg fra høner i miljøbur, til egg fra frittgående høns. (Foto: Øystein Heggdal)
Orkla skal før 2020 gå fra egg fra høner i miljøbur, til egg fra frittgående høns. (Foto: Øystein Heggdal)

Orkla Foods Norge skal gå over til å bruke kun egg fra frittgående høner i sine produkter innen 1. januar 2020.

Det fortalte selskapet i en pressemelding tidligere denne måneden.

Selskapet bruker over 35 millioner egg i året, og alle kommer i dag fra miljøbur.

– Beslutningen om å gå over til burfrie egg er tatt i nært samarbeid med Nortura, som er hovedleverandøren av egg til selskapet i dag, skrev Orkla.

Men begge de to selskapene hevder nå at det er den andre som er initiativtaker til overgangen.

– Helt fra Nortura side

Ifølge Johanne Kjuus, bærekraftsansvarlig i Orkla Foods Norge, var det Nortura som kom til Orkla og tilbød overgang til egg fra frittgående høner.

– Det er innkjøpsforhandlinger og innkjøpsdialog, men det var Nortura som tok initiativ i første runde, sier Kjuus.

– Var det etter at dere hadde sondert om muligheten tidligere?

– Nei, dette kom helt fra deres side, sier Kjuus.

– Hva hadde dere gjort om Nortura ikke hadde kommet med dette forslaget?

– Vi hadde nok gått over uansett, men spørsmålet er hvor raskt, for vi er avhengige av store volum og har ønsket å bruke norske råvarer, sier Johanne Kjuus.

Nortura: Ønske fra Orkla

Nortura har derimot en annen versjon.

Nortura vil ikke la seg intervjue om saken. I stedet svarer kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen skriftlig på spørsmål Bondebladet sender på e-post.

– Orkla ønsket å få levert kun egg fra frittgående høner til sine produkter. Vi så at det var mulig å få til, og skisserte en fremdrift for omleggingen som vi mener vi kan klare, skriver hun.

Bondebladet sender da oppfølgingsspørsmål.

– Kan du fortelle mer om prosessen rundt denne avtalen, for ifølge Orkla var det dere som kom til dem med dette tilbudet. Når og på hvilken måte fremmet Orkla sitt ønske om å få kun levert egg fra frittgående høner til sine produkter?

– Orkla ba oss skissere muligheter for omlegging, og det gjorde vi. Sammen landet vi fremdriften for dette. Vi hadde da allerede begynt å legge om en del av produksjonen for andre kunder, skriver Flø Skagen, og gjør det klart at hun anser seg ferdig med denne saken.

Investerte for dyrevelferd

I 2012 ble tradisjonelle, nakne hønsebur forbudt. Produsentene måtte i årene før det velge mellom å gå over til miljøbur eller en frittgående produksjon. Næringa investerte to milliarder kroner i ombygginga, og seks av ti valgte miljøbur.

Nå var produsentene rustet for framtida. Trodde de.

Allerede i 2012 sluttet Rema 1000 å selge egg fra høner i miljøbur.

I 2017 varslet Bunnpris det samme, etter dialog med dyrevernsorganisasjonen Anima, og i løpet av 2019 vil også Norgesgruppen kun selge egg fra frittgående høns. De oppgir kommunikasjon med Dyrevernalliansen som en grunn.

Det betyr at Coop vil være den eneste store kjeden igjen som selger egg fra høner i miljøbur.

Snøball som ruller

Bjørn Svorkdal fra Orkdal er en av bøndene som nå føler seg presset til å gå fra miljøbur til frittgående produksjon.

– Jeg må jo det, om jeg skal fortsette. Spørsmålet blir bare når jeg skal gjøre det. Det blir ikke i år, sier han, og forteller at han nylig har investert tre millioner i oksefjøs.

– Dette er ikke en ønsket situasjon, men det er slik verden har blitt, tror jeg. Det er ikke vi som bestemmer det. Det er kjeder og dyrevernorganisasjoner som styrer landbrukspolitikken, omtrent. Snøballen starta å rulle, så enkelt er det. Når noen – Rema – begynte, skal de andre være like gode, sier Svorkdal.

Selv unngår Svorkdal bevisst å handle på Rema.

– Jeg er forbanna på Reitan for at han startet dette.

Ikke merket forbrukerpress

Annonse

Ifølge Johanne Kjuus har ikke Orkla Foods Norge merket noe forbrukerpress for å gå over til egg fra frittgående høns.

– Nei, vi har ikke det, egentlig. Jeg tror det handler om at vi har produkter som supper, sauser og vaffelblandinger med egg. Forbrukerne tenker ofte ikke på at det er egg i dem. Ferske egg er mer synlige i butikken. Vi har ikke opplevd forbrukerpress i denne saken. Vi kommer nok ikke til å kommunisere det tydelig til forbruker, men vi ønsker å ta ansvar, fordi vi mener det er riktig, sier Kjuus.

I pressemeldingen fra Orkla stod det at Nortura har satt som mål å legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024.

Dette var en nyhet, og ikke noe Nortura har kommunisert ut tidligere.

Ellen Flø Skagen presiserer på e-post at det kun er eggproduktene deres som skal være helt «miljøeggfrie» fra 2024.

– Det vil si det som produseres på Nortura Revetal og som går til våre industrikunder, slik som Orkla. Vi har fortsatt noe «miljøegg» til dagligvarehandelen. Dette styres av våre kunder og vi forsøker å tilpasse vår produksjon så godt vi kan til det, skriver Flø Skagen.

– Men er det ikke nettopp i eggproduktene det er lettest å beholde miljøburegg lengst?

– Nei, også våre industrikunder signaliserte tidlig at de ønsket egg fra frittgående, og dersom vi skal kunne levere til dem, må vi legge om, skriver Flø Skagen.

Dyrt

Styreleder Kolbjørn Frøseth i Norsk Fjørfelag syns det er beklagelig at Nortura innen 2024 skal over til kun egg fra frittgående høner til eggprodukter.

– Det kom ikke som en overraskelse, men at det skulle skje så fort, det kom som en overraskelse, sier Frøseth.

– Det er mange hus med miljøbur som ikke er slitt ut. Det vil bli kastet kjempefine innredninger, sier han.

Overgangen vil kreve mye kapital, sier fjørfelederen.

– Viljen til å legge om er ikke fraværende, men det er mange som har investert mye i miljøbur de siste årene, og som må til på en ny runde allerede før de er nedskrevet. Det kan være tøft. Folk har bygd nytt fram mot 2012, og man må regne minst 15 år før de er nedskrevet, sier Frøseth.

– Det koster opp mot to millioner kroner å legge om, minner han om.

Nå er han spent på hvilke midler som vil følge med.

– Norgesgruppen ble med på en økonomisk avtale, for å kompensere. Norsk Fjørfelag håper og tror at Nortura har klart å få kompensasjon for resten av ombygginga også, sier Frøseth.

Han understreker at han ikke har noe grunnlag for å si hvem som har initiert Orklas overgang.

– Men det er veldig dumt hvis Nortura har eskalert situasjonen, sier Kolbjørn Frøseth.

Fordeler kostnadene

Ellen Flø Skagen i Nortura uttaler seg i generelle vendinger om kostnadsfordelingen.

– All omlegging som medfører merkostnader blir en fordeling mellom vår kunde, oss og bonden. Pris både til produsent og kunde er selvsagt viktig for å få det til, skriver hun i e-posten.

Johanne Kjuus i Orkla Foods Norge bekrefter at de kommer til å betale mer enn i dag.

– Frittgående produksjon koster mer, blant annet fordi dyrene er mer aktive og spiser mer fôr. Det kommer en kostnad med dette. Den må vi dekke. Vi får et høyere prisbilde fra Nortura, sier Kjuus.

– Hvorfor går dere over til å bruke kun frittgående egg?

– For det første skal Nortura legge om innen 2024. I den anledning fikk vi en mulighet til å gå over allerede 1. januar 2020. For det andre har vi i Orkla Foods Norge satt dyrevelferd veldig høyt. Vi mener dette er bra for hønene, sier Kjuus.

Fra og med 1. juli i år gikk Orkla Foods Sverige over til å bare kjøpe egg fra frittgående høner til sine produkter.

– Full åpenhet

Bondebladet stilte også Nortura spørsmål om hvorfor selskapet skal over til frittgående høner akkurat i 2024.

– Det er i tråd med det tidspunktet flere av våre største industrikunder ønsker. Blant annet til Remas eggprodukter, skriver Flø Skagen.

– Har dette spørsmålet vært til behandling hos eggprodusentene?

– Våre eggprodusenter er fullt klar over at det skjer en omlegging mot stadig mer frittgående høner. Det har ikke vært noen lett diskusjon, men det har vært full åpenhet om det hele veien, skriver hun.

Hun bekrefter at Nortura fortsatt vil ha mottaksplikt på egg, også fra miljøbur.

– Men prisen settes noe høyere for egg fra frittgående for å stimulere denne produksjonen, skriver Ellen Flø Skagen.

Neste artikkel

Ny dyrevelferdsmelding først i 2024