Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura med bedre resultat i andre tertial

Driftsresultatet er på 230 millioner kroner i andre tertial. Resultatet før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner.

Tilfreds: – Vi skal fortsatt jakte forbedringer der det er mulig, men også fortsette å kjempe for høyere markedsandeler, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen. (Foto: Anders Sandbu)
Tilfreds: – Vi skal fortsatt jakte forbedringer der det er mulig, men også fortsette å kjempe for høyere markedsandeler, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen. (Foto: Anders Sandbu)

Lavere kostnader og et mer balansert marked bidrar positivt på resultatet, skriver Nortura på sine nettsider.

– Jeg er tilfreds med et bedret resultat. Vi skal fortsatt jakte forbedringer der det er mulig, men også fortsette å kjempe for høyere markedsandeler, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Deler av resultatveksten skyldes fjorårets engangskostnad, 96 millioner kroner, knyttet til omstilling og gavepensjon.

Iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) bidrar til høyere marginer gjennom lavere personalkostnader, industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader, skriver Nortura.

188 mill i første tertial

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i første tertial 2019 ble 188 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 2,5 prosent, 1,2 prosentpoeng høyere enn i første tertial 2018.

Annonse

Konsernets driftsinntekter i første tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 2,1 prosent målt mot 2018.

Økt salg til storkjøkken

Et mer balansert marked enn på samme tidspunkt i fjor, bidrar også positivt på marginnivået. Salget til storkjøkkenmarkedet øker, mens dagligvaresalget er noe ned, til tross for en god avslutning på grillsesongen og økt salg gjennom Norfersk.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,9 prosent per andre tertial, ned 1,0 prosentpoeng mot samme periode i fjor.

Vil øke i dagligvaremarkedet

– Vi opererer i et marked med tøff konkurranse, men har ambisjoner om økt markedsandel i dagligvaremarkedet og jobber hardt for å være en attraktiv leverandør for våre kunder, sier Panengstuen.

I løpet av det siste året har egenkapitalandelen økt fra 29,6 til 33,6 prosent, og gjelden er redusert med 274 millioner.

Neste artikkel

Ny dyrevelferdsmelding først i 2024