Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura legger ned storfeskjæring i Egersund, Gol og Førde

Nortura går inn for Rudshøgda og Malvik som hovedseter når for storfeskjæring.

Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Foto: Gunnar Klingwall/Atelier Klingwall
Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Foto: Gunnar Klingwall/Atelier Klingwall

Skjæringen av storfe i Egersund, Bjerka, Gol og Førde har blitt vurdert, med den konsevens at storfeskjæringen opprettholdes i Bjerka, og legges ned de tre andre stedene, skriver Nortura i en pressemelding.

Storfeskjæringen i Målselv fortsetter som normalt.

Vedtaket berører i alt 57 årsverk ved de tre anleggene. Antallet ansatte som blir berørt er imidlertid lavere, på grunn av naturlig avgang og fordi flere av stillingene er midlertidig kapasitet som ansettes i sesong, skriver Nortura.

– Tung beskjed å få

– Dette er en tung beskjed å få for de som blir berørt. De ansatte ved våre anlegg har høy kompetanse og produserer effektivt, men samling av skjæreaktivitetene vil gi konsernet en innsparing som er helt nødvendig for å konkurrere mot norske og internasjonale tilbydere og sikre landbruk i hele Norge, sier konsernsjef Anne-Marit Panengstuen i Nortura.

Annonse

– Nortura har gode rutiner for omstilling og har en historikk som viser at ni av ti som blir påvirket av omstilling får ny jobb, enten i Nortura eller utenfor konsernet. Ansatte som settes i omstilling og som har nødvendig kompetanse vil prioriteres til andre stillinger i konsernet, legger hun til.

Bedre kapasitetsutnyttelse

Hun forklarer at endringene setter Nortura i bedre stand til å modernisere driften, og at det vil være effektiviserende.

– Ved å samle produksjon på færre anlegg får vi bedre kapasitetsutnyttelse, en forenklet vareflyt, større fleksibilitet og en mer forutsigbar bemanningsplanlegging, sier hun.

I tillegg til effektivisering, vil tiltakene ha en positiv innvirkning på selskapets klimaregnskap.

– Tiltaket vil redusere transportbehovet mellom anleggene våre. Nortura forventer at dette tiltaket vil redusere kjøring med lastebiler og vogntog med om lag 144 000 km årlig, heter det i pressemeldingen.

Neste artikkel

Ordførar Roald Aga Haug og tåkelegging