Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Nortura har snart ikke flere anlegg å legge ned

Norturas vurdering av å legge ned slakteriet på Otta, har medført aksjonering. – Nortura bør se mer på drifta og mindre på å legge ned anlegg, mener Arne Manger.

Her deltar rundt 500 mennesker i en aksjon mot nedlegging av Norturas Otta-anlegg, som slakter og skjærer storfe. – Nå har Nortura snart ikke flere anlegg å legge ned, sier bondeaksjonist Arne Manger. (Foto: Privat)
Her deltar rundt 500 mennesker i en aksjon mot nedlegging av Norturas Otta-anlegg, som slakter og skjærer storfe. – Nå har Nortura snart ikke flere anlegg å legge ned, sier bondeaksjonist Arne Manger. (Foto: Privat)

Nærmere 80 arbeidsplasser står på spill når Nortura nå vurderer å legge ned slakteriet på Otta i Nord-Gudbrandsdalen. I en pressemelding i juni kom det fram at Nortura ville legge fram en utredning i løpet av høsten. Den er nå blitt utsatt.

– Utredningen foreligger ikke nå. Vi er usikre på om vi får laget den før jul, men sannsynligvis gjør vi det. Uansett må det være god kvalitet på utredningen. Vi skal ha et godt beslutningsgrunnlag. Dét er viktigere enn tidshorisonten, sier styre­leder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet.

Mens Nortura utreder, aksjonerer lokale bønder og andre med tilknytning til slakteriet – som kan skilte med gode resultater på en rekke områder. Lørdag 19. oktober ble det avholdt en aksjon på Otta. Der møtte det opp rundt 500 mennesker.

– Engasjementet pågår på mange arenaer. Det er ikke bare bønder som er opptatt av å bevare slakteriet på Otta, sier melke- og kjøttprodusent Arne Manger i Lesja til Bondebladet.

Frykter svekkede miljøer

Manger er en av dem som står bak folkeaksjonen. Han forteller at aksjonen nå vil legge vekt på å spre appellene til flere, sende inn leserinnlegg og i det hele tatt understreke hvor bra slakteriet på Otta er. Trøkket vil bli holdt ope, påpeker han.

Skulle slakteriet bli nedlagt, kan de nærmeste slakteriene bli Rudshøgda i Ringsaker eller Malvik utenfor Trondheim. Det betyr vesentlig lenger reisevei for dyretransporten. Nedleggelse vil være uheldig på svært mange måter, understreker Manger.

Annonse

– Jeg har nettopp flyttet til området. Der jeg bodde tidligere, Bergen, mistet vi også slakteri. Vi har sett ringvirkningene av det på godt og vondt – men stort sett på vondt. Produsentmiljøene blir svakere, man mister faste holdepunkt, og dyra blir sendt lenger. Jeg tror åttetimersregelen på transport står for fall. Da er det forferdelig dumt av Nortura å rigge seg slik. Vi kan ikke sende dyra lenger til slakt enn ytterst nødvendig, sier han.

Manger setter spørsmålstegn ved poenget med å legge ned anlegget, som bønder i Gudbrands­dalen har hatt svært høy lojalitet til.

– Resultatene er også positive. Hvor ligger besparelsen for Nortura? Dette er også en status­arbeidsplass. Når Nortura på Otta søker folk, kan slakteriet velge og vrake mellom dedikerte arbeidere, påpeker bonden.

Uviss innsparingseffekt

Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag betegner slakteriet som «et godt anlegg, på lik linje med andre gode anlegg». Allikevel kan det bli lagt ned. Hva skjer da med de 80 lokale arbeidsplassene?

– Jeg kan ikke svare på om alle vil få jobb i Nortura-konseptet. Men vi har lagt ned anlegg tidligere, og klart det på en god måte. Men det er for tidlig å si om slakteriet på Otta blir nedlagt.

– Hva er anslått innsparing av å legge ned anlegget?

– Det skal belyses. Jeg kan ikke besvare det spørsmålet nå, sier Vaag.

– Mange spør seg: «Når er nok nok for Nortura, med hensyn til nedleggelser av slakterier i Distrikts-Norge?» Når er det nok?

– Det vil framtida vise. Jeg kan ikke svare eksakt på dette, og det hadde da også vært for dumt. Det mange også sier, og som jeg er enig i, er at industristruktur ikke er alt. Vi må se på andre ting. Derfor er vi i gang med mange andre prosjekter. Vi er i et marked som ikke vokser lenger. I beste fall, er vi på en sideveis utvikling. Og dét er mer krevende enn når et marked vokser, sier styrelederen i Nortura.

Neste artikkel

Lover nok egg i korona-påska