Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura flytter nærmere Bondelaget i Oslo

Norturas nye hovedkontor skal ligge i Entra-bygget Tollgaarden i Schweigaardsgate 15. Det nye kontoret ligger nært blant andre Norges Bondelags hovedkontor. Lokalene skal være klare til innflytting sommeren 2023.

– Dette er flotte, moderne og kostnadseffektive lokaler som dekker alle de krav vi har satt til nytt hovedkontor og en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi ønsker med nytt hovedkontor å bidra til å skape en sentral møteplass og et samlingspunkt for mat-Norge, vi vil rett og slett være et levende hus med mye matglede, inspirasjon og matfaglig kompetanse. Det gleder vi oss til, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura, i en pressemelding.

Annonse

Det nye hovedkontoret skal, ifølge kjøttselskapet, sørge for et årlig kutt i kostnader på sju millioner.

– Tollgaarden har vært i særklasse og vi er glade for å signere kontrakt. At lokalet i tillegg gir oss nærhet til andre landbruksorganisasjoner er et pluss, sier Mads Unneberg, eiendomssjef i Nortura.

Neste artikkel

Ansatte ved Nortura-slakteriet i Tønsberg smittet av korona