Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske Lakselever gir 20 000 kroner til gruveaksjonister

Norske Lakseelver har tidligere donert 10 000 kroner til aksjonistene i Repparfjorden og Førdefjorden. Landsmøtet i organisasjonen økte dette med 20 000.

Natur og Ungdom ruster seg for aksjoner ved Førdefjorden. For seks år siden deltok nærmere 100 aksjonister i sivil ulydighet mot prøveboring på Engebøfjellet i Sunnfjord.  Bildet er fra Natur og Ungdoms sommerleir på Vevring. (Foto: Marit Hommedal/NTB)
Natur og Ungdom ruster seg for aksjoner ved Førdefjorden. For seks år siden deltok nærmere 100 aksjonister i sivil ulydighet mot prøveboring på Engebøfjellet i Sunnfjord. Bildet er fra Natur og Ungdoms sommerleir på Vevring. (Foto: Marit Hommedal/NTB)

Lakseoppdrett må konverteres til lukka anlegg, villaksen må hensyntas bedre i vannkraftutbygginger, gruvedumping i fjorder tilhører fortida og høstingen av villaks må være bærekraftig.

Slik sammenfatter landsmøtet i Norske Lakseelver sine klare innspill til myndighetene. I tillegg donerer organisasjonen 20 000 kroner til aksjonistene som er på vei til Engebøfjellet,

Organisasjonen representerer 112 av de norske lakseelvene.

Aksjonister på vei

Under landsmøtet kom meldingen om at Nordic Mining nå har startet gruvearbeidet på Engebøfjellet i Førdefjorden og at aksjonister fra Natur og Ungdom er på vei, skriver Norske Lakselever.

– Vi er samstemte på at dumping av gruveavfall i norske fjorder representerer en forhistorisk holdning til natur og ressursforvaltning, sier gjenvalgt styreleder Ragnhild R. Brennslett fra Ranaelva.

Gjenvalgt leder i Norske Lakseelver, Ragnhild R. Brennslett. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen
Gjenvalgt leder i Norske Lakseelver, Ragnhild R. Brennslett. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

For seks år siden deltok nærmere 100 aksjonister i sivil ulydighet mot prøveboring på Engebøfjellet i Sunnfjord.

«Nå har vi hatt protestleir ved Førdefjorden i tre uker, og aksjonister fra hele landet har fått trening i sivil ulydighet, lært om saken og blitt kjent med fjorden og lokalbefolkningen. I løpet av disse ukene har det vært tett program i Vevring, og bygda har fått besøk av stortingspolitikere, ungdomspartileder, dokumentarfilmskapere, journalister og ikke minst fjordvoktere i alle aldre. Vi er nå klare for aksjoner, så fremover skal vi fokusere på å stanse prosjektet politisk mens lokale fjordvoktere følger med i Vevring», skriver Natur og Ungdom i en statusoppdatering.

«Vi kan ikke si med sikkerhet når det blir aktuelt med aksjoner. Uansett har vi beredskapen klar, og håper du også er klar for å kjempe for fjorden når det gjelder», skriver de videre.

Oppdrett største trussel

Fjorårets laksefiskesesong var den dårligste som noen sinne er registrert. Med bakgrunn i Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings trusselvurdering, krever landsmøtet at oppdrett må over i lukkede anlegg. I mange vestlandsfjorder dør nå opp mot halvparten av villaksen på grunn av lus fra oppdrettslaksen.

– Vi har spilt inn en praktisk politisk vei for å komme ut av dette uføret. Med en gunstig ordning for de oppdretterne som konverterer sine åpne merder til lukkede, mener vi at mye kan gjøres. Dette får vi også stor gehør for hos politikerne, sier Brennslett.

Fjorårets laksefiskesesong var den dårligste som noen sinne er registrert. Med bakgrunn i Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings trusselvurdering, krever landsmøtet at oppdrett må over i lukkede anlegg. Foto: Norske Lakseelver
Fjorårets laksefiskesesong var den dårligste som noen sinne er registrert. Med bakgrunn i Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings trusselvurdering, krever landsmøtet at oppdrett må over i lukkede anlegg. Foto: Norske Lakseelver

Også pukkellaksen bekymrer organisasjonen, som oppfordrer myndighetene til kraftig å styrke både eksisterende bekjempelsesstrategi og videre forskning.

Ingen natur å miste

Vannkraft representerer en utfordring i mange lakseelver, men mye kan gjøres gjennom en fornuftig forvaltning av vannressursene, mener organisasjonen.

Landsmøtet krever derfor at Miljødesign må bli en standard for regulering og forvaltning av regulerte vassdrag og at fagmyndighetene må ta ansvar for at metodikken benyttes.

– Vi er også krystallklare på at varig verna vassdrag skal forbli verna. I en kombinert natur- og klimakrise, har vi ikke noe mer natur å miste, understreker Brennslett.

Kritisk i Tana

Landsmøte ba Tanavassdragets Fellesforvaltning om å avstå fra tradisjonsfiske med garn og stengsler. Bakgrunnen er den ekstremt kritiske situasjonen i Tana, hvor forskerne er klare på at hver eneste laks trenges om bestandene skal overleve.

– Også sjølaksefiske hvor det fiskes uten at man vet hvilke bestander man beskatte, må opphøre. Laks som er fredet i elva, må ha like godt vern i havet, sier Ragnhild R. Brennslett.

Neste artikkel

– Hvis det blir sjødeponi, blir Førdefjorden en ørken