Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk mat på norsk sokkel løftet videre

Equinor-kokk fikk gjennom resolusjon som pålegger Safe-styret å fremme regler for norsk mat på norsk sokkel.

Safe landsmøte 2019 pålegger Safe forbundsstyre å jobbe aktivt for å innføre regler og bærekraftige løsninger. (Foto: Mette Møllerop)
Safe landsmøte 2019 pålegger Safe forbundsstyre å jobbe aktivt for å innføre regler og bærekraftige løsninger. (Foto: Mette Møllerop)

Trond Cato Fylling i Equinor jobber videre for norsk mat på norsk sokkel: Nå har landsmøtet i Safe, med 9000 medlemmer, pålagt styret sitt å fremme saken i alle aktuelle fora og kanaler, også politisk. Nå sikter Fylling mot YS.

Fikk gjennomslag

I mai skrev Bondebladet om Trond Cato Fylling, kjøkkensjef på Heidrun på Haltenbanken og hovedtillitsvalgt for Safe Sokkel Equinor, en fagforening med 1800 medlemmer.

Sammen med tillitsvalgt Roger Fimland Maurstad hadde han fått gjennomslag på årsmøtet for at styret deres skal være en pådriver for at Equinor skal bruke mest mulig norsk kjøtt og råvarer på alle sine installasjoner på sokkelen.

Equinors rigger bruker et tonn kjøttvarer per dag. Men i dag blir rundt 80 prosent av kjøttet importert fra utlandet. Det kan de importere tollfritt, ifølge regelverket.

Nå har de to Equinor-ansatte vunnet en ny seier i kampen deres for mer norsk mat på norsk sokkel.

Til YS´ handlingsplan

Fylling og Maurstad har flyttet seg videre fra sin egen klubb, og opp til forbundsnivå. I fagforbundet Safe, der det er rundt 9000 medlemmer, har de fått gjennom en resolusjon.

I den står det at Safe landsmøte 2019 pålegger Safe forbundsstyre å jobbe aktivt for å innføre regler og bærekraftige løsninger for å fremme innføring av norsk kjøtt og råvarer for alle aktører som opererer på norsk sokkel.

Safe forbundsstyre pålegges å fremme denne saken i alle aktuelle fora og kanaler, også politisk der det er formålstjenlig. De må også inn i arbeidet med ny handlingsplan, står det.

– Vi fikk full støtte, forteller Fylling.

Men han stopper ikke der.

Safe er tilsluttet YS, med 222 000 medlemmer.

– Planen er å få saken inn på det politiske kartet, og i handlingsprogrammet til YS, forteller han engasjert.

Han jobber også opp mot Equinor.

Tirsdag 18. juni skal Fylling og Maurstad i møte med ledelsen i Equinors forpleiningsavdeling.

– De vil ha en presentasjon av det vi har satt i gang og gjort hittil. Jeg håper vi også kan komme med et tankedryss om hva vi kan få til og hvordan, og veien videre, sier Fylling.

Fått støtte

Etter saken i Bondebladet har han fått mye respons, forteller han.

– Det har vært helt enormt. Jeg har fått respons fra landbruket, fra konkurrerende fagforeninger, fra kolleger og fra ledelsen i Equinor. Jeg har fått helt overstrømmende gode tilbakemeldinger, sier Fylling.

– Har du fått det fra ledelsen?

Annonse

– Mellomledersjiktet sier at dette er en gladsak og en god sak som de støtter. Jeg leser mellom linjene at de er villige til å ta ansvar, sier Fylling.

– Har du fått noen dårlige tilbakemeldinger?

– Nei, faktisk ikke. Det eneste er at lederne ser på pris og kostnad, og ser norsk mat som kostnadsdrivende opp mot konkurrentene. De var i utgangspunktet skeptiske. Men da de skjønte at vi forsøker å få dette til å gjelde alle, var de positive med en gang, sier Fylling.

– Vi kan bidra

Landsmøtet til Safe peker i resolusjonen på en rekke gode effekter ved å velge norsk mat. De skriver at det vil kunne medføre:

* Støtte til de norske produsentene og det norske landbruket.

* Distriktene vil kunne oppnå større verdiskaping og nytte av industrien vår.

* Bidra positivt på vårt klimaavtrykk, på en bærekraftig måte.

* Stor innvirkning på vårt omdømme og støtte ellers i samfunnet.

* Bedre kontroll med matsikkerhet og dyrevelferd.

* Minske produsentenes lager av råvarer, som i verste fall går til dyrefor eller destruksjon.

* Bedre kontroll med kvalitet og kort vei til produsent ved avvik.

* Større mulighet til variasjon i utvalg og sesongvarer.

* Mindre bruk av antibiotika og tilsetninger i råvarene.

– Vi kan bidra. Vi bruker et tonn kjøttvarer hver dag. Vi har størrelse nok til å kunne utgjøre en forskjell, sier Fylling.

– At vi skal hente kylling i Thailand og oksekjøtt fra Namibia, er ubegripelig. Når vi i tillegg tar med klimaeffekten, er det helt forkastelig, sier han.

Trenger politiske muskler

Lederen i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), sendte i mai et brev til konsernsjef Eldar Sætre i Equinor og administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass. Der oppfordret han dem til å lage et prinsippvedtak om at norsk kjøtt og norske landbruksvarer skal brukes på norsk sokkel så langt som mulig.

Fylling sendte et svar til Pollestad på Facebook.

– Min stemme går til dem som setter handling etter ord, skrev han der.

Kjøkkensjefen er lei av fagre ord som ikke leder til noe.

– Skal vi klare å få denne ballen i mål er vi avhengig av politisk støtte og muskler, skrev Trond Cato Fylling.

Neste artikkel

Svak toll gir prispress på tomat