Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk Landbruksrådgiving utreder ny organisering

I årets jordbruksavtale ble det satt som en forutsetning at om NLR skal tildeles grunnfinansiering fremover i tid, må NLR samordne seg til én juridisk enhet.

NLR består av ti regionale rådgivingsenheter med en nasjonal overbygning. Regionene er juridisk selvstendige enheter, eid og styrt av medlemmene. Foto: Kristin Bergo
NLR består av ti regionale rådgivingsenheter med en nasjonal overbygning. Regionene er juridisk selvstendige enheter, eid og styrt av medlemmene. Foto: Kristin Bergo

− Vi er nå i gang med jobben med å utrede hvordan NLR vil se ut som ett, sammenslått selskap. Målet er styrkede fagmiljøer, bedre utnyttelse av spisskompetanse, kompetanseutvikling og mer samordnet forsøksarbeid. Samtidig skal NLR fortsatt ha en sterk lokal forankring og tilstedeværelse, sier styreleder i NLR, Lars Fredrik Stuve, i en pressemelding.

Styret i NLR har startet et organisasjonsprosjekt, kalt OMEGA, ledet av direktør i NLR, Bjarne Holm. Alle regionene i NLR er med i prosjektet.

Prosjektet skal levere en utredning på hvordan et landsdekkende NLR skal kunne se ut og fungere. Utredningen skal inneholde en overordnet plan for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres.

− Landbruksdirektoratet har gitt NLR et klart oppdrag basert på stortingets vedtak. Jobben nå er å synliggjøre hvordan et framtidig NLR da kan se ut, som svarer ut medlemmenes behov, og faglagene og myndighetens krav. Vi er godt i gang, sier Bjarne Holm.

Annonse

Regionene i NLR avgjør selv om de vil inngå i en landsdekkende, sammenslått enhet gjennom vedtak i egne årsmøter og styrer, samt gjennom stemmegiving i sitt årsmøte i 2023. NLR har satt en ny strategiplan for 2023-2025 med blant annet disse målene:

NLR skal profesjonalisere og kundeorientere sitt tjenestetilbud, som gir størst mulig verdiskaping for bonden

− Ambisjonen er å være totalleverandør av rådgiving til bonden og dyrkeren, sier Bjarne Holm.

Neste artikkel

NLR samler de teknikkinteresserte igjen