Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil ha lang tunnel over Haukelifjell

NJFF ber om en lang tunnel som sikrer villreinen fri passasje mellom viktige beiteområder.

Fylkeslagene og NJFF ber om at det tas nødvendige grep slik at villreinen kan få gode løsninger når det kommer en ny E134 over Haukelifjell. Foto: NJFF

I et brev stilet til statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ber NJFF sentralt og fylkeslagene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Rogaland og Hordaland om at det igangsettes en utbygging av en lang tunnel på nye E134 over Haukeli.

Særlig utsatt for klimaendringer

Europaveien over Haukeli er grensen mellom vårt nest største og vårt største villreinområde. Muligheter for utveksling av dyr mellom disse områdene er viktig, og de vil bli enda mer verdifulle i årene som kommer, heter det i brevet.

Annonse

«Setesdal Ryfylkeheiene villreinområde er vårt nest største villreinområde. Det er et område som er særlig utsatt for klimaendringer med vekslende temperaturer kombinert med betydelige nedbørsmengder. Det gjør området svært utsatt for nedising og låsing av vinterbeiter. Mulighetene for å kunne krysse over til Hardangervidda villreinområde vil da kunne fungere som en viktig nødutgang. For at denne nødutgangen skal være tilgjengelig, er det avgjørende at veien over Haukelifjell ikke utgjør en vandringsbarriere for villreinen», skriver NJFF.

Tre nye tunneler

Det planlegges nå en ny firefelts vei med lyssetting og tre nye tunneler på den aktuelle delen av strekningen. Det planlegges en mindre tunnel øst og en mindre tunnel vest for Haukeliseter Fjellstove samt en tunnel fra litt øst for Peparsteinen og vestover til Rødal.

«Utfordringene med disse planene er at tunnelene ikke samsvarer med de viktige villreintrekkene, og at veien i praksis vil kunne utgjøre en fullstendig barriere for utveksling av dyr mellom de to villreinområdene», skriver NJFF.

Neste artikkel

Jordbruksoppgjøret: Kaller inn til pressekonferanse