Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges Fjellstyresamband og NJFF har fornyet samarbeidsavtale

– Det er en glede å skrive under på en avtale som viderefører det gode samarbeidet i fjellet for nye fem år, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet.

Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. (Foto: Torgeir Lande/NFS)
Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. (Foto: Torgeir Lande/NFS)

Det gode samarbeidsklimaet sikrer en langsiktig og god forvaltning av jakta og fisket i våre viktigste fjellområder i Sør-Norge, skriver Norges Fjellstyresamband i en pressemelding.

– Et forutsigbart jakt- og fisketilbud

– Vi ser på samarbeidet med jeger- og fiskerforbundet (NJFF) og alle dets lokalforeninger som svært viktig. En av fjellstyrenes viktigste oppgaver er å sikre en forvaltning av statsallmenningene som gir levedyktige vilt- og fiskebestander som også i fremtiden produserer et høstbart overskudd, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere med ca 112 000 medlemmer.

Annonse

Fjellstyrene administrerer noen av våre viktigste jakt- og fiskeområder, så dette samarbeidet er viktig for mange, mener Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.

– Vi har hatt et godt samarbeid med fjellstyrene i mange år, og vi er svært fornøyd med å kunne videreføre dette samarbeidet. Vi er enige om å arbeide for å opprettholde interessen for å drive jakt og fiske i statsallmenningene. NJFF visjon er "Jakt- og Fiskeglede til alle - for alltid", så dette harmonerer god, sier Berli.

50 000 fiskekort og 25 000 småviltkort

Norges Fjellstyresamband er en frivillig fellesorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle de 94 fjellstyrene i Norge er medlem. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge.

Statsallmenningene utgjør samlet ca. 27 mill. dekar. Fjellstyrene selger årlig ca. 25 000 småviltkort, 50 000 fiskekort og ca. 5 000 fellingstillatelser på storvilt.

Fjellstyrenes arbeidsfelt omfatter alt fra beite, setring, jakt, fangst og fiske til oppsynsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv og lokal næringsutvikling.

Neste artikkel

– Flott hjorteforsøk