Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Norge spiller rulett med norsk svinehelse

Norges beredskap mot innføring av afrikansk svinepest, slaktes i foreløpig ESA-rapport. Norsvin-topp Olav Eik-Nes går knallhardt ut mot norske myndigheters innsats.

Fryktet: Afrikansk svinepest, med villsvin som fremste spreder, rykker stadig nærmere Norge. Nå får norske myndigheter kritikk av ESA – og Norsvin – for mangelfull beredskap mot den dødelige sykdommen. – Vårt omdømme på renhet, helse og trygghet står på spill, fastslår Norsvin. (Foto: Shutterstock)
Fryktet: Afrikansk svinepest, med villsvin som fremste spreder, rykker stadig nærmere Norge. Nå får norske myndigheter kritikk av ESA – og Norsvin – for mangelfull beredskap mot den dødelige sykdommen. – Vårt omdømme på renhet, helse og trygghet står på spill, fastslår Norsvin. (Foto: Shutterstock)

Ingen testing av døde villsvin siden januar 2017. For svakt sporingssystem. Mangelfulle biosikkerhetstiltak. Dette er blant ankepunktene mot norsk svinepest-beredskap i en ny, foreløpig rapport fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Ikke minst kritiseres den manglende testingen av døde villsvin. ESAs inspektører anser dette som et av de mest effektive tiltakene for å oppdage utbrudd tidlig.

«Dette inngir ikke tillit til at afrikansk svinepest vil bli oppdaget på et tidlig tidspunkt ved et utbrudd i jaktområder eller ved gårder», konkluderer ESA i rapporten.

Samtidig som Norges beredskap slaktes, sprer den fryktede – og dødelige – virussykdommen seg med uforminsket styrke både nordover og sørover i Europa.

I tillegg er Kina rammet knallhardt. Siden det første utbruddet i gigantlandet i august 2018, er 1,2 millioner griser slaktet. I vinter ble sågar smittede griser levende begravd i Beihai.

I Europa er hittil 15 land rammet av sykdommen, som rykker stadig nærmere Norge. Seinest for to uker siden, ble det påvist smitte hos villsvin i det vestlige Polen, nær Tyskland.

Har advart over fem til ti år

Norsvin går nå knallhardt ut mot norske myndigheter for unnfallenhet overfor et mulig inntog av villsvin og derigjennom afrikansk svinepest i Norge.

– ESA-rapporten støtter opp om Norsvins syn, nemlig at myndighetene ikke har tatt inn over seg hvor dramatisk dette kan bli for Norge. Her kom myndighetene seint på banen med en handlingsplan, som heller ikke er målrettet nok, sier administrerende direktør Olav Eik-Nes til Bondebladet.

Norsvin har på sin side advart over flere år mot følgene av storinvasjon av villsvin og innføring av afrikansk svinepest i Norge.

– Vi har tatt opp dette over de siste fem til ti åra. Norsvin har fremmet innspill til Miljødirektoratet og Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med strategi- og handlingsplan. Vi ønsker snarere en bekjempelsesplan. Hvorfor myndighetene har valgt en annen tilnærming, får du spørre dem om. Men jeg registrerer at de mener en bekjempelsesplan ikke vil være mulig å håndtere. Dét blir for passivt! sier Eik-Nes.

– Tas ikke på alvor

Handlingsplanen ble lagt fram av Mattilsynet og Miljødirektoratet 15. november. Den inneholder flere tiltak som er ment å redusere villsvinbestanden og hindre at smitten sprer seg til Norge.

Nye jaktmetoder og økonomisk kompensasjon til villsvinjegere for å sende inn prøver, er blant tiltakene i planen.

Annonse

Norsvin mener myndighetene ikke er sitt ansvar bevisst, selv med denne planen.

«Et av de viktigste tiltakene for å hindre afrikansk svinepest å komme til Norge, er å fjerne villsvinene. I alle europeiske land er det villsvin og utegående griser som har vært innfallsporten for denne dramatiske og alvorlige svinesykdommen. Handlingsplanen svarer ikke til forventningene Norsvin har om å forebygge sykdom», skriver Norsvin i en ny kronikk. Norsvin påpeker at konsekvensene kan bli fatale ikke bare for svinenæringa, men for norsk landbruk generelt.

– Norges omdømme på renhet, dyrehelse og mattrygghet står på spill. Myndighetene tar ikke sitt ansvar. Dét er å spille rulett med norsk svineproduksjon og deler av norsk landbruk, sier Eik-Nes til Bondebladet.

Risikerer enorme tap

Også Norges Bondelag er svært bekymret for situasjonen.

– Det handler om økt antall villsvin, men jeg vil understreke at det ligger en smittekilde også i at folk reiser. Mat og arbeidskraft flyttes over landegrensene. Vi vet også at svinepest-bakterien er svært utholdende, både i fryst tilstand og i faunaen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Han viser til at Norsvin har beregnet hvor store økonomiske tap norsk svinenæring vil påføres ved et utbrudd av afrikansk svinepest i Norge. Det dreier seg om flere hundre millioner på årlig basis.

– Verdimessig, vil flere hundre millioner kroner settes i spill. Tapene er knyttet til svineprodusentene og Norsvins internasjonale aktivitet gjennom salg av svinegener. Avlsarbeid vil i en slik situasjon trolig stoppe helt opp, fordi det vil legges begrensninger på norsk svinenæring. Eksempelvis vil tap av ett års avlsframgang tilsvare et tap på 270 millioner per år. Tap av eksportmuligheter i eksisterende marked kan påløpe til 100 millioner, opplyser Bartnes, som imidlertid støtter opp om tiltakene i den nye handlingsplanen.

Bondebladet har forelagt tallene for Norsvin, og de bekreftes av administrerende direktør Eik-Nes. Bartnes legger til at også svinebøndenes handlingsrom for optimal dyrevelferd vil reduseres, all den tid bruk av biologisk rotemateriale for grisene vil måtte opphøre.

Mattilsynet: – En rekke tiltak er innført

– Vi har innført en rekke tiltak som skal redusere risikoen for at afrikansk svinepest skal komme hit, sier Mattilsynets seksjonssjef dyrehelse, Anne Marie Jahr, til Aftenposten i kjølvannet av den foreløpige ESA-rapporten.

Jahr var overfor Bondebladet ikke tilgjengelig for kommentarer til kritikken fra ESA og Norsvin før avisen gikk i trykken. Overfor Aftenposten viser hun til Mattilsynet og Miljødirektoratets tidligere fremlagte handlingsplan.

Den skal både redusere villsvinbestanden i Norge og hindre at afrikansk svinepest – som er svært smittsom – skal spre seg til Norge.

Blant annet skal folk få 3 000 kroner for å melde fra om selvdøde villsvin i naturen som kan testes. Jegere som feller villsvin, skal få 500 kroner i kompensasjon for å sende inn prøver. Videre vil det vurderes forbud mot å holde tamsvin utendørs i områder med villsvin.

Mattilsynet advarer i tillegg mot at mat fra smittede land kan inneholde sykdommen.

– Derfor er det for eksempel svært viktig at vi ikke kaster matavfall i naturen. Matrester tiltrekker seg ville dyr som villsvin. Dersom de blir smittet, kan de spre viruset til svinebesetninger, påpeker Jahr.

Tiltakene fra Mattilsynet ligger nå til vurdering hos landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Neste artikkel

Fylkesleiar heisa flagget for regjeringserklæringa