Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge ga 40,1 milliarder kroner i bistand i 2021

Beløpet er det høyeste i absolutte tall noensinne, og en økning på 600 millioner fra 2020.

Vaksinealliansen GAVI fikk den største økningen i norske bistandsmidler i 2021, som følge av koronapandemien. Dette bildet er fra Burundi i 2013, hvor barn ble tatt med til vasinasjonssenteret i Rumonge. (Foto: Ken OpprannI)
Vaksinealliansen GAVI fikk den største økningen i norske bistandsmidler i 2021, som følge av koronapandemien. Dette bildet er fra Burundi i 2013, hvor barn ble tatt med til vasinasjonssenteret i Rumonge. (Foto: Ken OpprannI)

– I møte med flere store verdenskriser er behovet for bistanden til verdens fattige større enn på mange år, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

Norad forvaltet den største andelen av bistanden, 50 prosent og 20 milliarder, mens UD i Oslo forvaltet 32 prosent og 13 milliarder i 2021. Resten av bistandsmidlene forvaltes av ambassadene i utviklingsland og Klima- og miljødepartementet.

GAVI, Verdens matvareprogram og Flyktninghjelpen

Vaksinealliansen GAVI, Verdens matvareprogram og Flyktninghjelpen var blant «vinnerne» i fordelingen av norske bistandspenger. Flyktninghjelpen er den norske organisasjonen som mottok mest støtte med vel 1,1 milliarder kroner.

Norsk helsebistand til utviklingsland var rekordhøy i 2021, hovedsakelig på grunn av koronapandemien. Til sammen ga Norge 7,9 milliarder kroner til helsebistand i 2021.

– Korona, krig og klimaendringer. Store globale kriser preger oss alle, men vi må ikke miste av syne de som fortsatt sliter mest med konsekvensene av pandemien, samtidig som de rammes ekstra hardt av økte priser på mat og energi, sier Norad-direktøren.

– Bistand til verdens fattigste er viktigere enn på mange år, understreker Solhjell.

Største tilbakeslaget siden annen verdenskrig

Krigen i Ukraina vil anslagsvis dra den globale veksten i 2022 ned med rundt ett prosentpoeng, mens pandemisjokket på nesten 6 prosent var det største tilbakeslaget siden annen verdenskrig, ifølge Norads økonomieksperter.

– Den store forskjellen mellom rike og fattige land ligger i evnen til å hente seg tilbake. Verdens rike land vil så å si ha hentet inn det tapte i løpet av neste år. Lavinntektslandene har derimot ikke utsikter til å hente inn det tapte i overskuelig framtid, sier Solhjell.

Norsk bistand i tall 2021

*Norge brukte totalt 40,1 milliarder kroner på bistand. Dette utgjorde 0,93 prosent av BNI

*De største mottakerlandene var Syria, Etiopia, Palestina, Afghanistan og Colombia. Syria mottok mest (895 mill).

*Verdensbankgruppen var den multilaterale organisasjonen som mottok mest (3,2 mrd), etterfulgt av UNICEF (2,3 mrd) og GAVI (2,1). Støtten til GAVI økte i fjor med 500 mill.

*Støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner utgjorde 9,1 milliarder kroner: Flyktninghjelpen (1 139 mill.), Norges Røde Kors (1 116 mill.), Kirkens Nødhjelp (712 mill.), Norsk Folkehjelp (468 mill.) og Redd Barna Norge (365 mill.) mottok mest.

*Den øremerkede helsebistanden økte fra 2,1 milliarder kroner i 2019 til 4,6 milliarder kroner i 2021.

*2,9 milliarder kroner var øremerket bekjempelse av koronapandemien i utviklingsland.

Neste artikkel

Norge ga 40,1 milliarder kroner i bistand i 2021