Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge eksporterte sjømat for 106 milliarder i 2020

Til sammen økte eksportvolumet med to prosent. Verdien av sjømaten ble derimot redusert med en prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med rekordåret 2019, opplyser Norges sjømatråd.

– Selv om 2020 var et annerledes år, har store deler av sjømateksporten klart å trosse de største utfordringene i kjølvannet av koronapandemien, sier adm. direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Annonse

Sjømatrådet peker på fem årsaker til at 2020 ble tidenes nest beste år for norsk sjømateksport: En svekket norsk krone, omstilling i sjømatnæringen, vekst i enkeltarter som makrell og sild, høy eksportverdien for laks og at norsk sjømat er etterspurt globalt.

Neste artikkel

Kraftkar på tokt