Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nibio-forsker mener Norge bør dyrke mer proteinvekster

Forsker Unni Abrahamsen i Nibio mener Norge bør produsere så mye planteprotein som mulig, til kraftfôr, men også til mat.

Dersom vekstskiftet optimaliseres, bør det være mulig å øke produksjonen av protein på kornarealene med mer enn 10 prosent, mener forsker Unni Abrahamsen (t.v.) ved Nibio Apelsvoll. Forsker Wendy Waalen til høyre. (Arkivfoto)
Dersom vekstskiftet optimaliseres, bør det være mulig å øke produksjonen av protein på kornarealene med mer enn 10 prosent, mener forsker Unni Abrahamsen (t.v.) ved Nibio Apelsvoll. Forsker Wendy Waalen til høyre. (Arkivfoto)

Totalt dyrkes det korn, olje- og proteinvekster på noe over 2,8 millioner dekar i Norge, rundt en tredjedel av det fulldyrka arealet.

Med dagens produksjon utgjør protein produsert av belgvekster og oljevekster noe i underkant av 4 prosent av det proteinet som produseres på kornarealene, skriver Nibio.

Ved å øke arealene av olje- og belgvekster fra rundt 70 000 dekar i dag til over 500 000 dekar, vil andelen av protein som produseres av oljevekster og belgvekster kunne økes til rundt 25 prosent.

Nye markeder

– Det er mange ting som påvirker hvordan utviklingen kommer til å bli fremover. Økonomi er selvsagt viktig, men også etterspørselen etter kraftfôr. Dersom denne går ned på grunn av redusert etterspørsel etter kjøtt og animalske produkter, må ikke den reduserte etterspørselen ha store konsekvenser for norsk kornproduksjon om nye markeder åpner seg, sier Abrahamsen.

Annonse

Nibio-forskeren mener det er et mål for norsk landbruk å dekke opp noe av den importen vi i dag har av planteprodukter til mat, enten i form av råvarer eller ferdige produkter. Markedet er økende og det er synd om ikke norsk landbruk kan være en del av denne verdiskapningen.

– Vi må uansett belage oss på en del import også i fremtiden. Alt skal ikke være basert på råvarer det er mulig å dyrke i Norge. Både soya og kikerter vil fortsatt være viktig. Når det gjelder erter og åkerbønne, bør vi imidlertid kunne produsere større mengder selv, sier forskeren.

Havre og belgvekster i kombinasjon

Store områder i Norge er bedre egnet til dyrking av bygg og havre enn mathvete. Ved hjelp av ulike prosesseringsteknikker, kan de ulike kornartene i større grad brukes til andre produkter enn brød. Produkter av havre og belgvekster i kombinasjon, kan for eksempel gi produkter med gunstig proteinsammensetning, skriver Nibio.

Økt produksjon av olje- og belgvekster vil også være positivt for den norske kornproduksjonen. Et bedre vekstskifte vil bidra til høyere avling og proteininnhold i kornet og generelt bedre kornkvalitet.

I tillegg vil smittepresset avta og behovet for plantevernmidler blir lavere.

– Jeg mener vi bør produsere så mye planteprotein som mulig her i landet, til kraftfôr, men også til mat. I dag prioriterer vi hvete til mat som en viktig del av vår produksjon. På samme måte bør vi også prioritere planteprotein til mat. Dette vil kunne bli en viktig produksjon i årene som kommer, sier Abrahamsen.

Neste artikkel

Vil endre regelverk for fangvekster