Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Newcastlesyke påvist i tamduehold i Innlandet

Veterinærinstituttet har påvist den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke i et duehold i Sør-Odal.

Sykdommen forårsakes av viruset aviært paramyxovirus type-1, også kjent som aviært orthoavulavirus 1. Bildet viser duer til obduksjon ved Veterinærinstituttet august 2022, da det ble påvist Newcastlesyke hos byduer i Oslo. Foto: Bryndis Holm
Sykdommen forårsakes av viruset aviært paramyxovirus type-1, også kjent som aviært orthoavulavirus 1. Bildet viser duer til obduksjon ved Veterinærinstituttet august 2022, da det ble påvist Newcastlesyke hos byduer i Oslo. Foto: Bryndis Holm

Viruset som nå er påvist i Sør-Odal er det samme som har forårsaket høy dødelighet blant villduer i flere kommuner. Duer oppsøker lett tilgjengelig næring og kan oppholde seg på og rundt gårder, skriver Veterinærinstituttet.

Viruset kan smitte fra villduer til fjørfe gjennom direkte og indirekte kontakt. Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Viruset kan i noen tilfeller forårsake mild øyekatarr eller influensalignende symptomer hos mennesker.

Hos verpehøner i Klepp

Annonse

I september 2022 ble det påvist Newcastlesyke i en kommersiell verpehønsbesetning med 7500 høns i Klepp kommune i Rogaland. Inntil dette var Newcastlesyke sist sett hos fjørfe i Norge i 1996.

Utbruddet i Rogaland høsten 2022 var forårsaket av en annen genotype av viruset enn den som er påvist hos duer på Sør- og Østlandet.

Skilles ut i fuglenes avføring

Veterinærinstituttet oppfordrer alle som holder tamfugl til å være bevisste på smittevern og beskytte sine fugler. Viruset skilles ut i fuglenes avføring og kan smitte via utstyr, skotøy og klær.

– Erfaringer fra andre land viser at virustypen som er påvist hos duer i Norge ikke nødvendigvis gir høy dødelighet eller alvorlig sykdom hos tamhøns. Fjørfeholdere oppfordres til å være oppmerksomme på tegn som redusert produksjon av egg, forekomst av egg uten skall, såkalte skinnegg, og redusert fôropptak, sier Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

14 000 verpehøns avliva etter Newcastlesjuke i Linköping