Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nesten 100 ulver registert i Norge

Per 1. februar var det registrert 93–99 ulver i Norge, melder Rovdata.

Foto: Lars Gangås, SNO
Foto: Lars Gangås, SNO

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt, men nærmer seg slutten. Per 1. februar var det registrert 93-99 ulver innenfor landets grenser. En svært stor andel av disse er også registrert med DNA-prøver, skriver Rovdata.

I Rovdatas ulveteller, som kun viser ulv registrert med DNA-prøver, var det per 8. mars 87 registrerte individer innenfor landets grenser siden 1. oktober.

Til sammenligning var det 93-99 registrerte ulver ved forrige foreløpige statusrapport 1. februar.

– Differansen mellom tallene skyldes at det kun er angitt DNA-registrerte individer i ulvetelleren, mens man i statusrapportene anslår antall ulv både fra sporinger av ulv og DNA-analyser, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Lederhannen i Varåa-reviret uten DNA

Annonse

Det er for eksempel sporet 7-8 ulver i Letjenna-reviret i vinter, mens bare fem av dem er registrert med DNA i reviret så langt. Lederhannen i Varåa-reviret er så langt heller ikke registret med DNA.

– Det er selvsagt en stor sjanse for at vi ikke finner DNA fra samtlige individer. Alle ulver, både de som er registrert med DNA, og de som er sporet uten DNA vil likevel telle med i det endelige bestandstallet, understreker Flagstad.

Kan endre seg

Det er Høgskolen i Innlandet (Inn) som kvalitetssikrer og sammenstiller dataene i de foreløpige statusrapportene fra vinterens overvåking, på oppdrag fra Rovdata.

Petter Wabakken, prosjektleder hos Inn, presiserer at tallene i disse rapportene er nettopp foreløpige.

– De viser data som kan endre seg hvis det kommer inn ny informasjon. Ulv registreres og telles fortløpende gjennom vinteren fra 1. oktober til 31. mars og kartlegging av revirgrenser pågår ytterligere en måned, til og med 30. april. Det er først når sesongen er over at Rovdata trekker de endelige konklusjonene. Sluttrapporten i mai vil vise hvor mange ulv det var i landet nå i vinter i perioden 1. oktober-31. mars, forklarer Wabakken

Neste artikkel

94–98 ulver påvist i vinter