Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Neppe slakteribygging i 2020

Sluttfinansieringen er uviss, og koronaen har utsatt framdriften i etableringen av Gudbrandsdal Slakteri. Arbeidsgruppa langer ut mot Nortura, men medlem og Sel-ordfører Eldri Siem har god tro på prosjektet.

Har troen: – Vi har absolutt en god mulighet til å komme i mål med finansieringen, sier ordfører Eldri Siem (Sp) i Sel. Fortsatt trengs imidlertid en solid innhenting av kapital, og byggestarten er blitt utsatt. Foto: Anders Sandbu
Har troen: – Vi har absolutt en god mulighet til å komme i mål med finansieringen, sier ordfører Eldri Siem (Sp) i Sel. Fortsatt trengs imidlertid en solid innhenting av kapital, og byggestarten er blitt utsatt. Foto: Anders Sandbu

Siden 5. desember er det arbeidet med planene for Gudbrandsdal Slakteri. Selskapet med samme navn ble formelt etablert i april, og 29. mai ble første møte i en egen produsentgruppe avholdt.

Gruppa består av åtte produsenter fra Norddalen og Midtdalen, og skal bistå i etableringen av et nytt slakteri etter at Nortura-ledelsen før jul vedtok å legge ned Nortura Otta.

Får mindre lån enn ventet

Nå er grunnstruktur i organisering og eierskap på plass. Det samme er en «sannsynlig egenkapital» på 60–70 millioner kroner. At den er «sannsynlig», baserer seg på en tidligere førstehåndsundersøkelse der bønder, privatpersoner og andre næringsdrivende ble forespurt om de ønsket å bidra til finansieringen.

De totale kostnadene er beregnet 290 millioner. Samtidig har det vist seg vanskelig å få gjennomslag for større lån hos lokale banker:

«Med den risiko som ligger i å bygge et nytt industrianlegg i en region som vår, har vi fått tilbakemelding fra bankene om at vi må forvente mindre lån enn vi kunne håpe på, og mindre lån enn om vi hadde plassert tilsvarende anlegg nær Oslo. Vi må altså skaffe mer kapital», skriver arbeidsgruppa i en pressemelding.

– Om et slikt slakteri var blitt etablert i nærheten av Oslo, ville et nytt slakteri hatt en større annenhåndsverdi for bankene. Større krav til egenkapital, er en av distriktenes utfordringer, men vi jobber med saken. Tegninger foreligger, det er gjort kostnadsberegninger, og tomta er kartlagt. Det som gjenstår, er den siste delen av finansieringen, sier Sel-ordfører (Sp) og medlem av arbeidsgruppa, Eldri Siem.

– Bygging i sommer/høst urealistisk

Koronaviruset har forsinket framdriften. «En framdriftsplan som innebærer bygging av nytt anlegg fra sommeren/høsten 2020 er ikke realistisk. Vi må sikte lengre fram i tid», skriver gruppa.

– Når vi kan komme i gang med byggingen, er avhengig av flere faktorer. For det første, må finansieringen på plass. Videre er det uforutsigbart om vi får en ny smittetopp (Covid-19) i oktober. Det vil påvirke framdriften. Vi tenkte at vi kunne sette spaden i jorda i juni, men vi har fått en tidsforskyvning. Det er vanskelig å forutsi i dag når vi får startet opp byggingen, men vi jobber videre med det, forteller Siem.

Therese Rudi, medlem i produsentgruppa, sier det slik: – Det er ikke satt noen eksakt dato, men det ser ut til at vi må vente til neste år.

– Hvilke vyer har du for nytt slakteri?

– Dette er det største som har skjedd landbruket i Gudbrandsdalen på mange år. Når en dør lukkes, ved at Nortura legger ned, kan det åpnes nye dører. Nå har vi en unik mulighet til å forme verdikjeden, og ta eierskap til den. Vi har verdens kanskje fineste og reneste produkter, basert på fjellbeite og utmark. Beredskapsmessig, er det horribelt om det ikke skal være et slakteri i dalen.

Annonse

Mener Nortura driver «Brent jords taktikk»

Sandbumoen i Sel kommune er gruppas ønskede lokalisering. Der ligger en tomt egnet for både slakting, skjæring og videreforedling, opplyser Siem.

Tidligere har etablering av nytt slakteri i Nortura Otta-lokalene vært et tema, men Nortura er fortsatt ikke villig til å selge anlegget.

I stedet har konsernet etablert foredlingsselskap i det samme bygget. Selskapet skal blant annet produsere frossen hundemat. Nortura Otta stenges 13. juli. Arbeidsgruppa er kritisk til Norturas fremtreden:

– Vi respekterer Norturas valg om selv ikke å videreføre den virksomheten som er drevet på Otta siden 1950-tallet. Det samfunnsmessig rasjonelle er da at andre, som ønsker å drive virksomheten, kan kjøpe anlegget. Nortura har til nå avvist en slik mulighet, nærmest som ledd i en «brent jords»-taktikk overfor regionale interesser. Det moralske aspekt i dette skal ikke kommenteres, skriver arbeidsgruppa.

«Brent jords taktikk» er uttrykk for en militær taktikk som går ut på å ødelegge alt som kan brukes av fienden mens man selv rykker fram eller trekker seg ut av et område. Uttrykket stammer fra praksisen med å brenne avlingene for å hindre fienden matkilder.

– Hvor bitre er dere på Nortura i denne saken, Siem?

– Noen bitterhet mot Nortura er det ikke. Vi jobber med å etablere et nybygg, og har også vurdert andre bygninger som kunne ha vært egnet for å bygge om til et slakteri. Om Nortura sitter på et anlegg bare for å hindre nyetableringer, vil det være innenfor begrepet «brent jords taktikk». Norturas hundematproduksjon kunne uansett ha foregått i dette bygget. Der er det plass til både slik virksomhet og et slakteri.

Har troen: – Vi har absolutt en god mulighet til å komme i mål med finansieringen, sier ordfører Eldri Siem (Sp) i Sel. Fortsatt trengs imidlertid en solid innhenting av kapital, og byggestarten er blitt utsatt.

Bondebladet ba i en epost torsdag sist uke Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag svare på kritikken. Vi spurte også:

"Hvordan vil du beskrive kommunikasjonen mellom Nortura sentralt og arbeids/ressursgruppen for etablering av nye Gudbrandsdal Slakteri siden de startet arbeidet med planene for nytt slakteri 5. desember 2019?", og:

"Er det fortsatt uaktuelt for Nortura å selge bygget?"

Tirsdag denne uka kom svaret:

– Jeg undersøkte litt hos oss. Vi har ikke mottatt noen ny henvendelse fra grupperingen. Når det gjelder bruken av anlegget vårt videre, så ligger planene våre fast, og arbeidet er i rute. Vi har , og er fortsatt, åpne for et samarbeid når det gjelder nisjeslakt og lokal foredling, skriver Vaag.

Neste artikkel

Nortura: Ikke mulig å ha kontroll med import og avl