Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Negotia avviser FK Agris forslag til løsning

Felleskjøpet Agri har sendt brev til Negotia med forslag til løsninger på konflikten. Forslagene er ikke i nærheten av å innfri Negotias krav, skriver FK Agri.

Hundrevis av FK Agris ansatte er ute i streik. Det er de ansatte som er fagorganisert gjennom Negotia/YS som nå streiker.
 Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som har FK Agri som medlem, har nå valgt å stevne Negotia/YS for Arbeidsretten. Bildet er fra FK Agri på Holstad. (Foto: Karl Erik Berge)
Hundrevis av FK Agris ansatte er ute i streik. Det er de ansatte som er fagorganisert gjennom Negotia/YS som nå streiker. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som har FK Agri som medlem, har nå valgt å stevne Negotia/YS for Arbeidsretten. Bildet er fra FK Agri på Holstad. (Foto: Karl Erik Berge)

Streiken er nå inne i sitt tredje døgn, og risiko for alvorlige dyretragedier øker for hver time, mener FK Agri.

Selskapet gjør sitt ytterste for å tilpasse driften etter de ressursene som er tilgjengelige for å minimere negative konsekvenser for alle berørte, skriver FK Agri.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som har FK Agri som medlem, har nå valgt å stevne Negotia/YS for Arbeidsretten

Ved overgangen til NHO pr. 1. april 1920

I brevet til Negotia skriver FK Agri blant annet:

De ansatte vil få full lønn under sykdom som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO.

Full lønn under omsorgspermisjon (svangerskapspermisjon) som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO.

Gruppelivsforsikring som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO.

Felleskjøpet Agri garanterer at dagens ansatte ikke skal gå ned i grunnlønn ved overgangen til NHO.

Det gjennomføres et lønnsoppgjør på 3,2 prosent, som er det samme som de andre fagforeningene i bedriften har akseptert.

Annonse

Arbeidsgiver vil ta betydelig hensyn til de prioriteringene Negotia vil gjøre innenfor rammen.

Lønnstillegg fra 1. april 2019

Selv om det nå gjennomføres streik, og det normalt da ikke skal utbetales nye lønnstillegg før fra streikens avslutning, vil FK Agri akseptere at lønnstilleggene blir gitt fra 1. april 2019

FK Agri vil innen 15. oktober 2019 bringe klarhet i hvilke tariffavtaler i NHO-systemet som vil lagt til grunn for Negotias medlemmer, skriver FK Agri i brevet.

– Vi håpet at Negotia av hensyn til uskyldig tredjepart, kunne akseptere våre forslag, slik at streiken kan avsluttes. Tilbakemeldingen fra Negotia er dessverre at våre forslag ikke er i nærheten av å innfri Negotias krav uten å gå i dialog. I tillegg fremsettes nye tariffmessige krav, sier Kari Wang Olsen, direktør HR i FK Agri.

– Skuffet over den kontante avvisningen

– Saken er vanskelig fordi Negotia kom med et krav på rundt 12 prosent i forhandlingene, mens kommunikasjonen etter streikens oppstart har handlet om krav som hører hjemme i et hovedoppgjør. Nå kommer de med ytterligere nye krav. Dette gjør oss bekymret for om vi klarer å finne en løsning for å unngå alvorlige dyretragedier, sier Kari Wang Olsen.

Kan havne i Arbeidsretten

Felleskjøpet Agri er kjent med at Arbeidsgiverforeningen Spekter har stevnet YS for Arbeidsretten fordi Spekter mener at den arbeidskampen som nå drives av Negotia er tariffstridig.

"For en arbeidsgiverforening er det en tung beslutning å stevne en fagforening for Arbeidsretten. Denne gangen har imidlertid beslutningen vært enkel. Streiken hos Spektermedlemmet Felleskjøpet Agri som YS/Negotia har iverksatt, er slik vi ser det ikke bare tariffstridig og ulovlig, men en trussel mot hele den norske modellen", skriver Spekter på sine hjemmesider.

Neste artikkel

Nesten 200 bønder er nominert