Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter å synke. Per 1. august i år er det påvist 455 rovviltskader på sau, melder Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

– Dette er de laveste tallene på rovviltskader vi har sett siden vi begynte å registrere skader systematisk. Samtidig har vi også i sommer hatt tilfeller hvor enkeltdyr har forårsaket større skader. Det er klart at dette er belastende for dyreeierne som rammes, sier direktør Morten Kjørstad i SNO.

Totalt er det registrert 1.159 mistenkte rovviltskader på sau til SNO fra 1. januar til og med 1. august 2022. Dette er det laveste antallet innmeldte skader i perioden.

Annonse

Av disse er skadeårsaken påvist i 690 tilfeller, hvorav 455 skyldes jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn.

Dette inkluderer også skader hvor den konkrete rovviltarten ikke kan fastsettes. For de resterende 235 skadene er det gjennom undersøkelser påvist en annen skadeårsak enn fredet rovvilt.

Neste artikkel

Kurs i hjemmeslakt for småfebønder