Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedgang i antall jervekull

I 2022 er det påvist 45 jervekull i landet og det er betydelig færre enn i fjor, men bestanden er fortsatt over det nasjonale bestandsmålet på 39 kull.

Mens det i fjor ble påvist 60 jervekull i de årlige hiregistreringene i Norge, er det i vår og sommer påvist 15 færre kull i landet. Foto: NINA, viltkamera
Mens det i fjor ble påvist 60 jervekull i de årlige hiregistreringene i Norge, er det i vår og sommer påvist 15 færre kull i landet. Foto: NINA, viltkamera

Det viser resultatene fra den årlige kontrollen av kjente og nye ynglelokaliteter for jerv i Norge utført av Statens naturoppsyn (SNO).

Kan ha flere årsaker

Mens det i fjor ble påvist 60 jervekull i de årlige hiregistreringene av jerv i Norge, er det i vår og sommer påvist 15 færre kull i landet, eller en nedgang på 25 prosent, skriver Rovdata som har ansvaret for overvåkingen av jerv.

– Etter flere år med 60 eller litt flere påviste kull, ser vi i år en betydelig nedgang i antall påviste kull. Det kan ha flere årsaker, som naturlig variasjon i antall jervetipser som føder valper, jakt, eller at ikke alle kull er fanget opp av overvåkingen. Bestanden er på nasjonalt nivå fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige jervekull, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Opp i nord, ned i sør

Utviklingen ser forskjellig ut når vi betrakter status i landets fem forvaltningsregioner for jerv.

Annonse

Det i år er påvist tre flere kull de to nordligste rovviltregionene, region 7 Nordland og region 8 (Troms og Finnmark), sammenlignet med i fjor.

Lenger sør er påvist en nedgang på 8 kull i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og i region 5 (Hedmark), og 6 færre kull i region 3 (Oppland). Både region 3 og 6 er i år under bestandsmålet.

– Når vi ser på et treåring snitt av antall kull, som har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemdene, ligger samtlige regioner fortsatt på eller over bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Færre voksne dyr

Ut fra snittet av antall jervekull de tre siste årene beregner Rovdata også hvor mange voksne dyr bestanden bestod av i vår, før årets kull ble født.

Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– Bestanden i år anslås til å bestå av rundt 351 voksne dyr i Norge, som er noe lavere enn estimatet på 386 individer i fjor. Det indikerer en nedgang på 9 prosent i jervepopulasjonen i Norge, men det er innenfor usikkerhetsestimatet for fjoråret, som var mellom 324 og 493 dyr, sier Kindberg.

Neste artikkel

Erstatning for rovviltskadar