Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedgang for Nortura i 2018

Nortura fikk et overskudd før skatt på 26 millioner kroner i 2018. Det er en nedgang på 54 millioner sammenlignet med året før.

Bildet viser Norturas kyllingslakteri i Hærland. Foto: Øyvind Haug
Bildet viser Norturas kyllingslakteri i Hærland. Foto: Øyvind Haug

Nedgangen fortsetter for Nortura, som kan vise til et overskudd før skatt på 26 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet i 2018 endte på 88 millioner kroner. Det er 65 millioner kroner lavere enn i 2017, skriver Nortura i en børsmelding.

Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon på 96 millioner kroner bidro til resultatsvekkelsen, skriver Nortura.

Prior kylling og pålegg har vekst mot fjorår, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

Salg av aksjer

Annonse

Det er likevel bedre enn hva foreløpige resultater kunne indikere i høst. Da resultatet for andre terital ble lagt fram i oktober i fjor, var underskuddet ni millioner kroner, noe som ga et samlet underskudd på 135 millioner kroner så langt i 2018.

Netto finanskostnader utgjør 63 millioner kroner i 2018, 21 millioner kroner lavere enn fjorår. Endringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg av aksjer i Landbruksforsikring AS, samt positive valutaeffekter og engangseffekt knyttet til prinsippendring obligasjonsføring.

Totalt for 2017 endte driftsresultatet for Nortura på 153 millioner kroner og resultat før skatt på 70 millioner.

Forbedringsprogrammet har prioritet

Selv om det i løpet av året er oppnådd betydelige resultater fra tiltakene opplever likevel selskapet noe økt "motvind" i markedene. Det er derfor identifisert behov for ytterligere kraft i prosessene med å redusere kostnader og skape ny inntektsvekst, heter det i meldingen.

Nortura har satt i gang et større arbeid med nye og forsterkende tiltak som skal bidra til at selskapet når sine mål om resultat som i 2016. Men Nortura vurderer det som svært krevende å nå denne målsettingen innen utgangen 2020. Selskapet kan ha behov for ytterligere ett år før målsatt resultatforbedring oppnås.

Neste artikkel

Ulven i et smalt eller bredere perspektiv