Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedgang for FK Agri i første halvår 2022

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2022 et resultat før skatt på 470 millioner kroner, opp fra 431 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernet har likevel en underliggende resultatnedgang.

Totalmarkedet for traktor i Norge økte med 8 prosent i første halvår 2022. FK Agri har opplevd en økning gjennom halvåret, etter en litt svak start, skriver selskapet. Foto: Dag Idar Jøsang
Totalmarkedet for traktor i Norge økte med 8 prosent i første halvår 2022. FK Agri har opplevd en økning gjennom halvåret, etter en litt svak start, skriver selskapet. Foto: Dag Idar Jøsang

Konsernets omsetning øker med 368 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021 og endte på 10 045 millioner kroner for første halvår.

Omsetningsøkningen kommer fra landbrukssegmentet, samt Cernova, og er i begge tilfeller drevet av råvareprisøkninger, skriver FK Agri.

Innenfor detaljhandel har det vært to til tre prosent omsetningsnedgang i Norge og Sverige sammenlignet med året før. Maskindivisjonen har stabil omsetningsutvikling sammenlignet med fjoråret, til tross for vareprisøkning og ordreinngang over fjorår.

Fortsatt nedgang innenfor detaljhandel

Driftsresultatet for første halvår er 401 millioner kroner, ned fra 414 millioner kroner i samme periode i fjor. I 2021 inkluderte driftsresultatet i samme periode avsetninger på 206 millioner kroner i kostnader og nedskrivninger i forbindelse med erstatningssaken mot Infor.

Justert for dette var driftsresultatet i første halvår 2021 på 620 millioner kroner og reduksjonen fra 2021 til 2022 på 219 millioner kroner. Det er omsetningsnedgangen i detaljhandel som er hovedårsaken til reduksjonen i det underliggende driftsresultat.

Annonse

– Positivt for landbruk

– Det er ikke uventet at forbrukersegmentet faller når pandemieffekten er over. Det ser vi i hele bransjen. Det er positivt at landbrukssegmentet holder seg relativt stabilt, og aktiviteten innenfor maskin- og utstyrsmarkedet, tross høyere priser, viser en positiv trend, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Nedgang i Norge og Sverige

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige opplevde sterk vekst gjennom 2020 og 2021. I 2022 har det vært nedgang i omsetningen både i Norge og Sverige.

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige har som følge av dette et resultat før skatt som er 126 millioner kroner lavere i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor, men står fremdeles for en betydelig del av lønnsomheten i konsernet.

Landbruksdivisjonen er volummessig noe ned fra fjoråret. Resultatet i første kvartal er bak fjoråret, mens resultatet i andre kvartal er om lag som i fjor. Totalmarkedet for kraftfôr er ned, men Felleskjøpet tok markedsandeler i første kvartal.

Totalmarkedet for traktor i Norge økte med 8 prosent i første halvår 2022. Felleskjøpet er også i første halvår i år markedsleder med 24 prosent for John Deere, og har opplevd en økning gjennom halvåret, etter en litt svak start, skriver FK Agri.

Neste artikkel

Trine og Ole Otto vant «Årets unge bonde»