Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturviterne vil ha et grønnere inntektssystem for kommunene

Naturviterne vil belønne kommuner som bevarer viktig natur.

Kommuner som tar vare på natur, bør belønnes, mener forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne
Kommuner som tar vare på natur, bør belønnes, mener forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

Inntektssystemutvalget som har gjennomgått kommunenes inntektssystem leverte 29. august sin anbefaling i form av NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene.

Utvalget har ikke ønsket å gripe inn i kommunenes prioriteringer, og gi direkte insentiver for å redusere klimautslipp eller ta vare på natur, skriver Naturviterne.

– Kommunene får inntekter fra utbygning av kjøpesentre og hyttefelt, samtidig mister vi stadig større natur- og friluftsområder. Vi mener det bør finnes en motvekt som belønner kommuner som bevarer viktig natur, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

Foreslo utviding

Naturviterne foreslo at Inntektsutvalgets mandat burde utvides for å se på mulighetene for å bruke det kommunale inntektssystemet som et insentiv for å løse den pågående klima- og naturkrisen.

Det gjøres stadig fremskritt i arbeidet med naturkartlegging og det er vedtatt at det skal innføres et nasjonalt naturregnskap. Dette er nye og viktige verktøy, som i kombinasjon med et belønningssystem burde kunne bidra til positiv utvikling for naturmangfold i Norge.

Annonse

Kan nokon gripe inn?

– Naturviterne mener at et inntektssystem som fortsatt indirekte belønner kommuner som bygger ned natur, står i direkte motstrid med de miljøambisjonene Norge har satt seg. Nasjonale politikere må tørre å gripe inn i kommunenes prioriteringer gjennom insentiver. Alternativet vil jo være større grad av direkte styring av kommunene, og følgelig være negativt for det lokale selvstyret, sier Wedege.

Lederen mener det er lite tvil om at kommunene trenger sterkere insentiv for å prioritere nasjonale naturverdier og at utvalget i større grad burde inkludert en tydelig klima- og naturkomponent i utvalgets beregninger.

– Tap av myr, matjord, kulturlandskap og villmark gis mye oppmerksomhet. Det vi trenger er de riktige virkemidlene som evner å møte naturkrisen. Da må vi også rigge kommunenes inntektssystem slik at det bidrar til å nå de miljømålene Norge har satt seg som nasjon, forklarer Wedege.

Neste artikkel

Bærekraftige ernæringsråd trenger jording