Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturviterne vil ha et grønnere inntektssystem for kommunene

Natur: Kommuner som tar vare på natur, bør belønnes, mener forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne
Natur: Kommuner som tar vare på natur, bør belønnes, mener forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

Inntektssystemutvalget som har gjennomgått kommunenes inntektssystem leverte 29. august sin anbefaling i form av NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene.

Utvalget har ikke ønsket å gripe inn i kommunenes prioriteringer, og gi direkte insentiver for å redusere klimautslipp eller ta vare på natur, skriver Naturviterne.

– Kommunene får inntekter fra utbygning av kjøpesentre og hyttefelt, samtidig mister vi stadig større natur- og friluftsområder. Vi mener det bør finnes en motvekt som belønner kommuner som bevarer viktig natur, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

Naturviterne, som er en organisasjon og fagforening for alle som har høyere utdanning innenfor biologi og miljø- og naturvitenskap, foreslo at Inntektsutvalgets mandat burde utvides, for å se på mulighetene for å bruke inntektssystemet som et insentiv for å løse den pågående klima- og naturkrisen.

Nasjonale politikere må tørre å gripe inn i kommunenes prioriteringer gjennom insentiver. Alternativet vil jo være større grad av direkte styring av kommunene, og følgelig være negativt for det lokale selvstyret, mener Wedege.

Annonse

Lederen mener det er lite tvil om at kommunene trenger sterkere insentiv for å prioritere nasjonale naturverdier.

– Tap av myr, matjord, kulturlandskap og villmark gis mye oppmerksomhet. Det vi trenger er de riktige virkemidlene som evner å møte naturkrisen. Da må vi også rigge kommunenes inntektssystem slik at det bidrar til å nå de miljømålene Norge har satt seg som nasjon, sier Wedege.

Neste artikkel

Bærekraftige ernæringsråd trenger jording