Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturvernforbundet: Ni av ti søkere får bygge i vernet natur

Nesten alle som søker om det, får bygge i vernet natur, viser en gjennomgang fra Naturvernforbundet. Av nær 25 000 søknader fikk kun 6 prosent avslag.

Fra 2014 til 2022 fikk hele 21 102 søknader grønt lys, viser en gjennomgang av Miljøvedtaksregisteret fra Naturvernforbundets medlemsblad Natur & miljø.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet kaller funnet en skandale.

– Hvis vi ikke kan stole på at naturen i verneområdene er beskyttet, så har ikke vernet særlig høy verdi, sier han.

Bladet så på tillatelser til tiltak i verneområder, leveområdene til prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Naturreservater er Norges strengeste verneform. Også her får de aller fleste søkere dispensasjon. 92 prosent av søknadene har fått tillatelse.

Annonse

Naturvernforbundet krever en full gjennomgang av dispensasjonspraksisen i vernet natur.

– Regjeringen må gripe inn og sørge for at verneområdene faktisk blir vernet. Denne praksisen med dispensasjoner er en ukultur som ikke kan fortsette, sier Gulowsen.

Neste artikkel

Mener regjeringa spiller «hasard» med vern