Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturbruksalliansen mener Fylkesmannen bryter rovviltforliket

Fylkesmannen i Innlandet (FMIN) med klart brudd på rovviltforliket når det ikke settes inn tiltak mot ulv, mener alliansen.

Terskelen for å ta ut ulv, som viser særlig aggressivitet mot husdyr, bør være spesielt lav i beiteprioritert område, skriver Naturbruksalliansen. Bildet er fra en ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget i 2017. (Foto: Anders Sandbu)
Terskelen for å ta ut ulv, som viser særlig aggressivitet mot husdyr, bør være spesielt lav i beiteprioritert område, skriver Naturbruksalliansen. Bildet er fra en ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget i 2017. (Foto: Anders Sandbu)

Når det ikke settes inn tiltak mot ulv, etter at en storfebonde i Rendalen gjentatte ganger opplevde angrep på sine beitedyr, er dette klart brudd, skriver Naturbruksalliansen (NBA) i en pressemelding.

Dette utvider i praksis rovviltsonene på bekostning av beitedyra og strider mot Stortingets rovviltforlik, som framhever viktigheten av å gjennomføre en streng soneforvaltning, mener alliansen.

Flere ulveangrep

Naturbruksalliansen består av Bondelaget, Småbrukarlaget, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

Annonse

– Sauebønder i eller inntil ulvesona har ved flere anledninger blitt oppfordret til å starte med storfe grunnet rovdyra. Storfebonden i Rendalen opplevde ulveangrep gjentatte ganger og mistet til slutt en kalv, mens andre ble alvorlig skadet. I tillegg er erfaringen at ulv skaper sterk uro hos beitedyra, som går utover tilveksten beitedyra skal ha på utmarksbeite. Dette kan gi betydelige tap for bonden. Storfe er med andre ord ingen løsning i områder hvor ulven oppholder seg mere eller mindre permanent, skriver Naturbruksalliansen.

Må tas ut eller flyttes

NBA mener at Fylkesmannen i Innlandet ikke oppfyller Stortingets rovviltforlik når de avslår Rendal-bondens søknad om skadefelling av ulven som angrep beitedyrene.

Terskelen for å ta ut ulv som viser spesielle aggressivitet mot husdyr bør være spesielt lav i beiteprioritert område. NBA skriver at ulv, som er en direkte trussel mot beitedyra i beiteprioritert område, må tas ut eller flyttes umiddelbart.

I de tilfellene ulven har radioklave, bør SNO kunne varsle beitebrukeren om hvor ulven oppholder seg og når den nærmer seg beitedyra. Slik kan beitedyras sikkerhet ivaretas gjennom intensivert ettersyn i området, inntil en får fjernet trusselen som ulven representerer, mener Naturbruksalliansen.

Neste artikkel

Ap: – Blåblå mest opptatt av matbaronene