Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå vil Dyrevernalliansen likevel kommentere halal-slakt uten bedøvelse

Etter tre dager, slår organisasjonen fast at de ønsker et lovforbud mot import av kjøtt fra dyr som er halalslaktet uten bedøvelse.

Kaja Ringnes Efskind er kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen. (Foto: Iselin Linstad Hauge)
Kaja Ringnes Efskind er kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen. (Foto: Iselin Linstad Hauge)

Fredag skrev Bondebladet at Dyrevernalliansen ikke ville kommentere import av halalslaktet kjøtt. Dyrene blir slaktet uten bedøvelse, og ifølge en EU-rapport brukes det opptil 27 kutt for å avlive storfe. Nå har de likevel bestemt seg for å kommentere saken.

– Bondebladet ba oss nylig om å kommentere en lengre artikkel de hadde publisert om slakting uten bedøvelse. Da vi, av flere årsaker, måtte takke nei, valgte de å lage et oppslag som er vinklet som om Dyrevernalliansen ikke bryr seg om at dyr lider i forbindelse med slakting uten bedøvelse. Det er selvsagt helt misvisende, og en grov feilslutning, skriver de i et Facebook-innlegg på sin side.

– Dyrevernalliansen har engasjert seg sterkt for at halal- og kosherslakting i Norge skal foregå med bedøvelse. Dessverre er det lovlig å importere en viss kvote kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse. Dyrevernalliansen ønsker et forbud mot import av slike produkter, slik at dette kan stoppes, skriver de videre.

Annonse

I en tekst som er lagt ut på Dyrevernalliansens nettsider, skriver de mer utdypende om sitt syn på import av kjøtt som er slaktet på denne måten.

– Vi ønsker primært et forbud mot import av kosher og halalkjøtt til Norge. Dette kan være vanskelig å oppnå av juridiske grunner fordi Frankrike har forsøkt det, men ble dømt i Menneskerettighetsdomstolen. Årsaken er at noen religiøse grupper vant frem med synet om at dette var i strid med retten til fri religionsutøvelse. Et alternativ er å merke slikt kjøtt, men det vil neppe ha særlig betydning for den spesielle gruppen som velger å kjøpe det. Slikt kjøtt selges så vidt vi kjenner til ikke i de store dagligvarekjedene, men hos mindre importører/forhandlere. Vi kjenner også til at dyr selges direkte fra gård, men har ikke tilstrekkelige beviser til at dette hittil har vært verdt å politianmelde, skriver organisajonen.

De mener det likevel kan være muligheter fremover.

– Vi mener det er viktig å konstant vurdere mulighetene for å innføre importforbud mot slikt kjøtt, fordi det vil være en naturlig rettsutvikling i Menneskerettighetsdomstolen og forholdene kan endre seg. Videre kan det iverksettes andre tiltak for å begrense importen av dette kjøttet til Norge, for eksempel økte tollsatser, etiske retningslinjer hos de som viser annonser for kjøttet, eller merking, skriver de videre.

At de ikke ville kommentere i forrige uke, begrunner de med at de var travle, og at de var enige med veterinæren som var intervjuet i saken. De skriver at saken de ble bedt om å kommentere hadde en rekke faglige kilder, som de ikke kjente fra før.

– Vi kunne selvsagt valgt å kommentere artikkelen bare ved å si at dette er forferdelig og vi er mot det. Som en fagbasert organisasjon ønsker vi imidlertid å unngå denne type kommentarer uten å gjøre en faglig og juridisk vurdering først. I andre saker hvor vår fagavdeling har god oversikt over eksisterende publikasjoner og annen faginformasjon, gir vi kommentar umiddelbart. Denne artikkelen skilte seg ut ved at det ville bli nødvendig å bruke tid på å gå inn i kildene hvis vi skulle kommentere nærmere.

Neste artikkel

Pass på halsbandene på dyr i vekst