Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå økes tillatt totalvekt på flere veier

Tømmertransporten ventes å bli mer effektiv gjennom regjeringas nye bruksklasse. Denne gjør at tillatt totalvekt økes til 60 tonn også for en del fylkes- og kommuneveier.

Transport-endring: Med den nye bruksklassen T8/60, forventes tømmertransporten å bli mer effektiv. På bildet er tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) med på rundtur i Buskerud, fra velteplass via tømmerbil og tømmertog til Treklyngen og Viken Skog. (Foto: Anders Sandbu)
Transport-endring: Med den nye bruksklassen T8/60, forventes tømmertransporten å bli mer effektiv. På bildet er tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) med på rundtur i Buskerud, fra velteplass via tømmerbil og tømmertog til Treklyngen og Viken Skog. (Foto: Anders Sandbu)

Norges Skogeierforbund ba alt i 2020, under Solberg-regjeringa, Samferdselsdepartementet innføre en ny bruksklasse (T8/60) som åpner for økte totalvekter på veier med åtte tonns aksellast. Med denne klassen vil det åpnes for at tømmervogntog med ni-aksler kan kjøres med 60 tonn totalvekt på veier med åtte tonns aksellast. Det ventes igjen å gi mindre, ikke mer, slitasje på veiene.

Klart for T8/60

Nå er Skogeierforbundet hørt. I en sak på organisasjnens nettsider torsdag denne uka, vises det til at dagens samferdselsminister - Jon-Ivar Nygård - nå legger til rette for effektivisert tømmertransport nettopp gjennom innføring av T8/60.

Skogeierforbundet viser til at det aller meste av riksvegnettet alt er tillatt for 10 tonn aksellast og 60 tonn totalvekt.

Men på deler av fylkes- og kommunevegnettet er tillatt aksellast og totalvekt begrenset til henholdsvis åtte og 40 eller 50 tonn. Det er på disse veiene det nå legges til rette for at tillatt totalvekt kan økes. I fylker hvor det er aktuelt, utgjør slike veger 17 prosent av fylkesvegnettet og 38 prosent av kommunevegnettet.

Annonse

Håper på mer

Samtidig håper Skogeierforbundet at det snart legges til rette for utnyttelse av åtte- og ni-akslede vogntog også på veier med 10 tonn aksellast.

"Det er først og fremst trykket mellom vogntogets hjul og vegdekket som er avgjørende for grad av slitasje på vegnettet. Når det brukes vogntog med flere aksler og flere hjul, kan vogntogets totalvekt økes uten at det gir økt vegslitasje", skriver forbundet torsdag.

Regelverket for tillatte maksvekter bygger på dette prinsippet. Når tillatt totalvekt nå økes, vil transportører som bruker vogntog med åtte og ni aksler kunne kjøre med økte totalvekter sammenlignet med dem som bruker vogntog med sju aksler.

Neste artikkel

Ønsker dialog med operatør om takstnivået