Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå må grunneiere betale eiendomsskatt for kraftlinjer

Tusenvis av grunneiere må forberede seg på å måtte betale skatt for kraftlinjene til Statnett.

Som grunneier i Norge kan du ikke nekte staten å sette opp mastene. Gjør du det, kan Statnett ekspropriere grunnen. Foto: Statnett
Som grunneier i Norge kan du ikke nekte staten å sette opp mastene. Gjør du det, kan Statnett ekspropriere grunnen. Foto: Statnett

Statnett har kraftledninger over hele landet, og har over flere tiår betalt store millionbeløp i eiendomsskatt i mer enn 200 kommuner.

Nå vil de ikke lenger akseptere å betale eiendomsskatt for eiendom de ikke eier, under egne kraftlinjer.

En dom i Borgarting lagmannsrett slo nemlig fast at grunneiere i tre kommuner skulle betale eiendomsskatt for grunnen kraftlinjene står på. Den kontroversielle dommen ble anket i Høyesterett før jul.

Nå er det klart at landets høyeste domstol forkaster anken, skriver NRK.

Dommen blir dermed stående, og tusenvis av grunneiere over hele landet må forberede seg på å måtte betale en eiendomsskatt som Statnett har betalt i flere år.

Kommunene tilfreds

Advokat Caroline Lund representerer kommunene i saken. Hun sier at kommunene er tilfreds med at de slipper en ny runde i Høyesterett.

Kommunene har medhold i syv av åtte spørsmål, og disse er nå avgjort. Når det gjelder skatt grunn til kraftlinjene, var lagmannsretten i tvil.

– Kommunene har hele tiden påpekt at spørsmål om det er Statnett alene eller også grunneierne som må betale denne, bør avklares politisk. Lagmannsretten skriver også at det er opp til lovgiver.

Statnett vil kreve tilbake

Nå vil Statnett kreve tilbake store summer de har betalt i eiendomsskatt fra 2019 til 2021.– Nå har vi fått en dom som sier hva som skal være praksis. Det må kommunene forholde seg til, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til NRK.

Han understreker at Statnett har full forståelse for at grunneiere ikke synes det er riktig at de skal betale eiendomsskatt på grunn under selskapets linjer.

– Helt meningsløst

Sven Åke Hagen i Bodø har Statnetts kraftkabler over eiendommen sin.

– Det føles helt meningsløst. Etter at kraftlinjene kom er grunnen under den totalt verdiløs. Skogen er fjernet og vi kan ikke plante noe her. Egentlig burde vi fått erstatning fra staten for grunn som er gjort verdiløs, sier Hagen til NRK.

Neste artikkel

Lav magasinfylling – men vinterstrømmen er trygg