Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

Den positive prøven er tatt i overvåkingsprogrammet for MRSA

Illustrasjonsfoto: Linda Sunde
Illustrasjonsfoto: Linda Sunde

Mattilsynet skriver i en pressemelding at de har påvist meticillinresistente bakterier (MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Den positive prøven er tatt i overvåkingsprogrammet for MRSA. Besetningen er pålagt restriksjoner, noe som innebærer at det verken kan tas imot eller sendes svin ut av besetningen.

Veterinærinstituttet undersøker nå om bakteriene av er av typen LA- MRSA, som vil si at den er en dyreassosiert variant (livestock-associated). Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker.

For mennesker som allerede har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.

Annonse

Mattilsynet kartlegger nå kontaktbesetninger til den smittede besetningen. Alle kjente kontakter er varslet av Mattilsynet.

Det blir undersøkt ca. 800 besetninger hvert år i Norge, og det har ikke vært påvist MRSA i svinebesetninger siden tidlig i 2017. Det tyder på at MRSA er lite utbredt her i landet.

Neste artikkel

Svinebonde vil øke konsesjonsgrensa til 2625