Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MRSA påvist i prøver fra svin

Veterinærinstituttet har påvist en dyre-assosiert variant av methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) i prøver fra gris.

Resultatet viser at denne type bakterie tidligere også er påvist i prøver fra svin i Norge. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom denne påvisningen og tidligere påvisninger. Grisene på bildet har ikke bakterien. (Illustrasjonsfoto: Øystein Heggdal)
Resultatet viser at denne type bakterie tidligere også er påvist i prøver fra svin i Norge. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom denne påvisningen og tidligere påvisninger. Grisene på bildet har ikke bakterien. (Illustrasjonsfoto: Øystein Heggdal)

Det ble påvist bakterier i flere prøver fra dyr og i prøver fra miljø og støv fra besetningen. Prøvene ble tatt ut og analysert som ledd i et overvåkingsprogram som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, skriver Veterinærinstituttet.

Tidligere påvist i prøver fra svin

Isolater påvist ved Veterinærinstituttet er videre undersøkt ved St. Olavs Hospital hvor arvemateriale fra bakteriene ble karakterisert.

Resultatet viser at denne type bakterie (CC398-t011) tidligere også er påvist i prøver fra svin i Norge. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom denne påvisningen og tidligere påvisninger.

Annonse

Bakterien er relativt vanlig forekommende hos gris, storfe og mennesker i flere land i Europa.

Mattilsynet følger opp saken, og prøver fra kontaktbesetninger vil nå bli undersøkt.

Status i Danmark

Der var kun små endringer i utviklingen av antallet MRSA-tilfeller i Danmark i 2018. Antallet påviste tilfeller som stammer fra husdyr-MRSA er status quo, skriver Landbrugsavisen.

Ifølge nye tal fra Statens Serum Institut (SSI) har det vært en liten stigning i antall MRSA-tilfeller som ble funnet i Danmark i 2018. Men stigningen stammer ikke fra husdyr-MRSA, hvor antallet påviste tilfeller er stagnert, skriver avisen.

I 2018 var det et fall i antall personer uten husdyrkontakt som fikk infeksjoner med husdyr-MRSA CC398 i forhold til året før. I 2018 var det 87 personer som fikk infeksjoner, mot 98 personer i 2017.

Neste artikkel

Etne-bonde gjer suksess med livdyrsal