Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Møre og Romsdal Ap ønsker tett samarbeid med landbruket

Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen (Ap) vil ha en sterk allianse mellom fagbevegelsen og bøndene.

Arbeiderpartiets varaordfører i Averøy, Svein Kongshaug (t.v.) og fylkesleder i Møre og Romsdal Ap, Per Vidar Kjølmoen (t.h.), fikk omvisning i fjøset til Bondelagets fylkesleder Konrad Kongshaug. (Foto: Rose Bergslid)
Arbeiderpartiets varaordfører i Averøy, Svein Kongshaug (t.v.) og fylkesleder i Møre og Romsdal Ap, Per Vidar Kjølmoen (t.h.), fikk omvisning i fjøset til Bondelagets fylkesleder Konrad Kongshaug. (Foto: Rose Bergslid)

– Vi ser den store og viktige innsatsen som bøndene gjør og har tro på en sterk allianse mellom fagbevegelsen og bøndene, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti .

Kjølmoen og varaordfører i Averøy, Svein Kongshaug (Ap), besøkte nylig Bondelagets fylkesleder Konrad Kongshaug. Redusert kjøttspising som klimatiltak var et av temaene under møtet, skriver Møre og Romsdal Bondelag.

Vil gå hardt utover distriktslandbruket

I Klimakur 2030 omtales overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk som et tiltak med stor klimaeffekt, samtidig som det er «billig» å gjennomføre.

Blir dette en del av Norges offisielle klimapolitikk, vil det berøre distriktslandbruket sterkt.

På nesten all dyrka jord i Møre og Romsdal dyrkes det gras som fôr til geiter, sauer og storfe. Hva tenker Arbeiderpartiet og Kjølmoen om dette, ville Kongshaug vite?

Fylkeslederen driver stort med ammekyr og er avhengig av at det norske markedet etterspør storfekjøtt.

Annonse

– Både som matprodusenter, landskapspleiere og næringsutviklere er bøndene svært viktige samfunnsbyggere. Samtidig vet vi at landbruket i Møre og Romsdal bygges ned ved at antall bønder reduseres og jordbruksareal går ut av drift. Det er en utvikling vi ønsker å snu, sier Kjølmoen.

At kua som spiser gras har fått stempel som klimaversting, er uforståelig, mener Ap-politikeren.

– I årtusener har folk vært avhengige av drøvtyggerne for å livberge seg i dette landet. Og skal vi produsere maten på egne ressurser, er det slik ennå. Alternativet er import. Selv om det er potensial for å dyrke mer plantebasert kost, er klimaet og naturen vår slik at grasbasert husdyrhold alltid vil utgjøre ryggraden i landbruket vårt, sier Kjølmoen.

– God og tydelig tale

– Det er god og tydelig tale fra Arbeiderpartiet. I landbrukspolitikken snakkes det om at matproduksjonen på norske ressurser skal økes, selvforsyningen styrkes og inntektsgapet mellom bøndene og andre næringer skal tettes. Men utviklingen går motsatt, sier Kongshaug.

– I stedet for å prioritere grasbaserte produksjoner i distriktene, som vi har best naturgitte forhold for å drive med, er det sterke krefter i samfunnet som vil slikt landbruk til livs. Med tanke på framtidig sikkerhet for egen matforsyning, er dette kortsiktig tenkt, sier fylkeslederen og legger til at vi må rigge oss slik at vi kan produsere mat til egen befolkning.

Neste artikkel

Vil ikke la aksjeselskap eie jord