Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Monica Mæland snur i veterinærordningen

– Dette er en gledelig nyhet. Tilgangen til veterinærtjenester hele døgnet gir god beredskap og forutsigbarhet og det bidrar til god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Ordførere, Bondelag, veterinærer og andre har jobbet hardt gjennom sommeren for å belyse konsekvensene av vedtaket, skriver Bondelaget. Illustrasjonsfoto: Stian Eide
Ordførere, Bondelag, veterinærer og andre har jobbet hardt gjennom sommeren for å belyse konsekvensene av vedtaket, skriver Bondelaget. Illustrasjonsfoto: Stian Eide

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo kommunalminister Monica Mæland å gå vekk fra å øremerke midelene til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens rammefinansiering, med en fordelingsnøkkel.

Dette ble vedtatt i Stortinget.

Saken har fått stor oppmerksomhet og mange kommuner har varslet om at endringen kan gi reduserte veterinærtilbud. Ordførere, Bondelag, veterinærer og andre har jobbet hardt gjennom sommeren for å belyse konsekvensene av vedtaket, skriver Bondelaget.

– Dette er en stor seier. Vi er svært glad for at regjeringa har sett konsekvensene av vedtaket, og velger å beholde dagens ordning som den er. Det vil bety at det fortsatt skal være mulig å få tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, sier Lars Petter Bartnes.

Kan gå utover dyrevelferden

Annonse

Dagens vaktdistrikt, med 160 distrkter, er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og den fungerer. Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til veterinærbehovet i den enkelte kommune.

– Dersom regjeringa hadde endret veterinærtilskuddet kunne vi risikert at det ble vanskelig, og i enkelte tilfeller også umulig, å få tak i veterinær særlig i de mer grisgrendte delene av landet. Dette setter bøndene i en skvis og er svært problematisk for dyrevelferden, påpeker Lars Petter Bartnes.

0,8 millioner mindre

Mange fryktet hvordan endringer i ordningen kunne komme til å påvirke ute i kommunene. Et eksempel er kommunene Osen, Roan og Åfjord i Trøndelag, hvor det ved bruk av den foreslåtte landbruksmodellen ville vært snakk om en reduksjon av tilskudd på 0,8 millioner kroner.

Dette kan i verste fall føre til at bønder ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid. Dette sier litt om hvor stor påvirkning en endring av ordningen kunne fått.

Neste artikkel

Planlegger traktoraksjoner over hele Norge