Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland

MRSA-bakteriene er oversendt St. Olav hospital for genetisk karakterisering.

Veterinærinstituttet har analysert prøver fra en svinebesetning i Nordland som ledd i et overvåkingsprogram som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Grisene på bildet er ikke smittet. (Arkivfoto)
Veterinærinstituttet har analysert prøver fra en svinebesetning i Nordland som ledd i et overvåkingsprogram som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Grisene på bildet er ikke smittet. (Arkivfoto)

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin.

MRSA er en forkortelse for meticillinresistente gule stafylokokker og er bakterier som har utviklet resistens mot antibiotika i flere omganger.

De opprinnelige bakteriene var enkle å behandle med penicillin, men med tiden har de utviklet resistens mot antibiotikum.

Annonse

Sendt til St. Olav hospital

Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene. MRSA-bakteriene er nå oversendt St. Olav hospital for genetisk karakterisering.

Den aktuelle besetningen er båndlagt i påvente av svar på disse laboratorieanalysene, skriver Veterinærinstituttet.

Mattilsynet LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland i februar også. Den positive prøven ble tatt i overvåkingsprogrammet for MRSA.

Neste artikkel

Viktig tiltak i villsvinjakta