Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Minus for Nortura

Underskudd også i andre tertial-regnskapet.

Røde tall: Norturas resultat før skatt for andre tertial endte på minus ni millioner kroner. (Foto: Camilla Mellemstrand)
Røde tall: Norturas resultat før skatt for andre tertial endte på minus ni millioner kroner. (Foto: Camilla Mellemstrand)

Norturas resultat før skatt for andre tertial endte på minus ni millioner kroner.

- Vi er godt i gang med et forbedringsprogram som skal bedre lønnsomheten i løpet av en tre-års periode. Dette fører til høye engangskostnader på kort sikt. Samtidig vet vi at tiltakene gir positivt effekt, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i en pressemelding.

Sårbare

EBITDA-resultatet for andre tertial 2018 er 42 millioner svakere enn i samme periode i fjor, eksklusive omstillingskostnader på 96 millioner kroner. Driftsresultatet i andre tertial svekkes med 36 millioner kroner mot fjorår, eksklusive omstillingskostnadene.

Sommerens tørke bidro til noe høyere slakting av storfe og samtidig svekket salg av grillsortiment i siste halvdel av grillsesongen som følge av restriksjoner for grilling. Høyere aktivitet i datterselskapene, medførte at omsetningen i konsernet likevel endte på nivå med fjorår, forklarer selskapet.

Underskudd

- Fordi vi har små marginer blir vi sårbare for hendelser utenfor vår kontroll, som sommerens tørke, sier Kolberg.

Resultat før skatt viser et underskudd på 9 millioner kroner i andre tertial og et underskudd på 135 millioner kroner hittil i år.

Annonse

På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er tredje tertial vanligvis det sterkeste tertialet.

- Vi gjennomfører mange krevende prosesser i et høyt tempo, og jeg er trygg på at effektene av dette vil bidra til et sterkere Nortura som er både lønnsomt og ansvarlig, sier Kolberg.

Lavere markedsandel

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 44,7 prosent per andre tertial. Det er 0,9 prosentpoeng mindre enn i samme periode i fjor.

Nortura har positiv utvikling i dagligvaresalget for kategoriene kylling, egg og spekepølser, mens salget av kjøttdeig, ferdigmat, pølser og stykket kjøtt var lavere enn fjorår.

I storkjøkkenmarkedet har Nortura en salgsvekst på 4,3 prosent hittil i år. I denne kanalen vokser salget av kylling og egg, mens salget av ferdigmat og pølser faller noe.

Nortura gjennomfører et treårig forbedringsprogram hvor reduksjon av antall ansatte er ett av tiltakene. Forbedringsprogram som er iverksatt for å løfte resultatet i Nortura bidrar til reduserte kostnader knyttet til både råvarer, svinn, personalkostnader og andre kostnader.

Konsernets driftsinntekter i andre tertial endte på 7,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 0,4 prosent målt mot i forhold til i fjor.

Svakere merkevaresalg bidro til at omsetningen i morselskapet falt med 1,7 prosent, til tross for økt salg i storkjøkkenmarkedet og økt salg av helslakt til industrimarkedet.

Neste artikkel

Laveste konkurstall siden 2012