Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre bruk av antibiotika hos EU-bønder

Forbruket går ned, men det er store forskjeller mellom landene når det gjelder forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i EU.

Norge er blant landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr. Bildet er fra Tyskland. (Foto: Anders Sandbu)
Norge er blant landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr. Bildet er fra Tyskland. (Foto: Anders Sandbu)

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har publisert den niende rapporten fra European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC).

Rapporten dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS-land i 2017, skriver Veterinærinstituttet.

– Bruk av antibiotika er en av det viktigste driverne for utvikling av antibiotikaresistens. Det er derfor gledelig å se at i de 25 landene som rapporterte data til EMA for årene 2011-2017 ble forbruket til matproduserende dyr, inkludert fisk, totalt sett redusert med 33 prosent, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Positiv nedgang

Det er store variasjoner mellom landene når det gjelder omfanget av reduksjonen, men tendensen er at land som i utgangspunktet hadde det høyeste forbruket har stått for den største andelen av reduksjonen.

Annonse

– Noe av forskjellene kan dels forklares med forskjeller i forekomsten av bakteriesykdommer, i sammensetningen av dyrepopulasjonene og med at produksjonssystemene i landene er ulike, sier Grave.

Potensial for større kutt

Det er imidlertid potensial for videre reduksjon.

– De store variasjonene mellom landene i forbruk av antibiotika til matproduserende dyr indikerer at de landene som har høyest forbruk har et potensiale for å redusere forbruket, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

Vi ønsker å gjenreise tilliten