Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre britisk svinekjøtt i juli

Antallet griser som ble slaktet i Storbritannia gikk ned med 6 prosent i juli.

Bildet viser smågris av rasen duroc. Duroc er den vanligste svinerasen i USA og brukes i mange land, også i Norge, i krysningsavlen. Foto: Øystein Heggdal
Bildet viser smågris av rasen duroc. Duroc er den vanligste svinerasen i USA og brukes i mange land, også i Norge, i krysningsavlen. Foto: Øystein Heggdal

Gjennom hele 2022 har produksjonen av svinekjøtt likevel økt med fire prosent, ifølge danske Landbrugsavisen.

Antallet griser som er slaktet i 2022 er omtrent likt som i 2021, men slaktevekten har økt med 1,7 kilo og ligger på 88 kilo.

Annonse

Fallet i juli er på seks prosent i antall griser, og sju prosent i antall gris. I EU leverte svinebøndene 3,1 prosent færre gris enn året før, i årets første fem måneder.

Neste artikkel

Sjukepleiaren og oljearbeidaren blei grisebønder